Články: Finance pro menší firmy

23.9.2011

Interaktivní mediální školení pro neziskové organizace

Glopolis s podporou FoRS a Zeleného kruhu Vás srdečně zve na interaktivní mediální školení pro rozvojové neziskové organizace.
8.9.2011

Nyéleni 2011 – První evropské fórum pro potravinovou suverenitu

Nyéleni 2011 – První evropské fórum pro potravinovou suverenitu Sportovní stadion v rakouském městě Kremže (Krems an der Donau) se stal ve dnech 16. – 21. srpna 2011 svědkem jedinečné události. Místo sportovních nadšenců se sem sjelo na 400…
23.6.2011

Ministři zemědělství zemí G20 schválili plán proti cenové nestabilitě

Ministři zemědělství zemí G20 schválili plán proti cenové nestabilitě Ve dnech 22. – 23. června hostila Pařížhistoricky první oficiální setkání ministrů zemědělství zemí G20. Praxe zminulých let potvrdila, že za problémem hladu a chudoby nestojí pouze demograficképroblémy, klimatické změny…
24.5.2011

Zemědělství je důležitý nástroj v boji proti chudobě, shodli se účastníci zasedání zemí AKT-EU

Zemědělství je důležitý nástroj v boji proti chudobě, shodli se účastníci zasedání zemí AKT-EU Smíšené parlamentníshromáždění Evropské unie a zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří) představujeútvar, který dává evropským zákonodárcům a poslancům ze zmíněných regionů(většinou se jedná o bývalé kolonie, se kterými mají někdejší koloniálnívelmoci…
6.4.2011

Kolumbijská delegace se v Praze pokusí získat podporu pro revizi smluv o volném obchodě

Kolumbijská delegace se v Praze pokusí získat podporu pro revizi smluv o volném obchodě Ve dnech 18. až 20. dubna 2011 navštíví Českou republiku delegace kolumbijských odborů a lidsko-právních organizací. Glopolis pro účastníky delegace zorganizoval několik schůzek v českém parlamentu, na ministerstvu zahraničních věcí…
5.4.2011

Potravinová suverenita

Glopolis vydává infolist o konceptu potravinové suverenity, který podle obyvatel rozvojových zemí představuje hlavní řešení pro zabezpečení potravinové bezpečnosti.
5.4.2011

Rostoucí ceny potravin v roce 2011

Glopolis vydává fact sheet, který se zabývá rostoucími cenami potravin a příčinami jejich růstu.
6.12.2010

Seminář: Otevřený prostor: Peníze jinak?

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis vás zve na seminář o současném finančnictví a jeho alternativách.
24.11.2010

Růst versus udržitelný úpadek? Používáme špatnou metodologii

Jiří Čáslavka přispívá do debaty o alternativách měření veřejného blaha. Ve svém článku zmiňuje také závěry zprávy tzv. Stiglitzovy komise, která se věnuje revizi způsobů, jak měřit rozvoj a sociální…
24.11.2010

Jak zabránit ekonomické de-globalizaci

Hlavním tématem listopadového summitu dvaceti největších ekonomik světa byla hrozba měnové války. Ivan Lukáš se ve svém článku zamýšlí nad cestou z napjaté situace.
24.11.2010

Jak vyhrát boj s hladem?

V říjnu se v Praze konala mezinárodní konference „Boj s hladem cestouzodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“, která se zaměřila na možnostinaplnění Prvního cíle tisíciletí. Hlavní poznatky z konference představuje Dagmar…
24.11.2010

Workshop: Evropská investiční banka – Investice pro rozvoj? aneb Vše, co jste kdy chtěli vědět o EIB, ale báli jste se zeptat

CEE Bankwatch Network a Pražský institut pro globální politiku - Glopolis Vás zvou na workshop o aktivitách Evropské investiční banky (EIB) - jedné z největších mezinárodních finančních institucí na světě…
15.10.2010

Výstupy z konference EcoFair Trade Dialogue

Děkujeme všem návštěvníkům konference "Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství" za jejich aktivní účast. Zpráva z konference je v těchto dnech připravována a bude zveřejněna na našich…
5.10.2010

Férové globální finance

V rámci evropského projektu "Enhancing Policy Coherence, Making Development Work Better" vydal Glopolis novou případovou studii Férové globální finance
1.9.2010

Konference: Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství

Glopolis společně s nadací Heinrich Böll Stiftung a organizací Misereor si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci projektu EcoFair Trade Dialogue s názvem „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a…
25.3.2010

Participativní dialog v kontextu různých kultur

Slovo dialog má mnoho významů a mnoho použití. Obecně jde o rozmluvu dvou či více partnerů, kteří se chtějí něčeho dobrat. Může jít ale také o vztah – dialog jako…
25.3.2010

Dialog jako forma mediace konfliktů

V úvodu svého příspěvku se budu věnovat obecnému vymezení pojmu dialogu, které je přiměřené cíli mediace společenských konfliktů.
25.3.2010

Ekologická stopa jako ukazatel udržitelnosti

Koncept ekologické stopy má poměřovat lidské nároky na přírodní ekosystémy s možnostmi těchto ekosystémů tyto nároky uspokojovat. Protože jsou výsledky ekologické stopy a souvisejících ukazatelů vyjádřeny v jednom čísle a…
25.3.2010

Možnosti rozvoje v separatistických regionech

V roce 1947 byl Georgem Marshallem představen plán na obnovu Evropy, jejíž infrastruktura, sociální i ekonomický systém byly těžce zasaženy událostmi 2. světové války.V následujících pěti letech investovaly USA do…
25.3.2010

Možnosti rozvoje v separatistických regionech prostřednictvím humanitární a rozvojové pomoci

V roce 1947 byl Georgem Marshallem představen plán na obnovu Evropy, jejíž infrastruktura, sociální i ekonomický systém byly těžce zasaženy událostmi 2. světové války.V následujících pěti letech investovaly USA do…