Finance pro menší firmy

Deset let od propuknutí nejvážnější a nejničivější hospodářské krize od roku 1929 se svět pomalu vzpamatovává z jejich dopadů. Řada světových ekonomik se navrátila k růstové trajektorii, pokračuje však růst extrémních nerovností ve světě.

Hospodářská krize dopadla také na rozvojové země. Jejich příjmy se ztenčily kvůli poklesu mezinárodního obchodu, příjmům zahraničních investic, remitencí, z důvodu dražších půjček, a bohužel, i kvůli redukci rozvojové pomoci na straně vyspělých států. Důležitým tématem se stala mobilizace vlastních zdrojů pro rozvoj, a tedy reforma mezinárodního daňového systému, na který také rozvojové země doplácejí.

Zkušenost s hospodářskou krizí přinesla i jiné než jen ekonomické dopady. V návaznosti na růst nerovností, krizi identity a materiální i post-materiální nejistoty jsme svědky prudkých politických změn, které doslova otřásají světem, který známe.

Hospodářská krize i její ekonomické a politické dopady do jisté míry zpochybnily ekonomické paradigma vládnoucí minulým dekádám. Ve snaze podporovat diskusi o potenciálních alternativách současného ekonomického a politického modelu a v souvislosti s ohrožením, které finanční, ekonomická a dnes i politická krize představuje pro bohatší nejchudší komunity, se práce Glopolis zaměřujea v prvé řadě na:

  • Analýzu hlubších příčin současné situace, rozbor hlavních hospodářských problémů a jejich dopadů na bohaté a rozvojové země.
  • V souvislosti s výše zmíněnými tématy sledujeme vývoj v Evropské unii a do jisté míry i na úrovni globální např. OSN, G20 apod.
  • Účast v debatě o tématech jako jsou reforma mezinárodního daňového systému či podpora chytrých a udržitelných investic, a to jak na národní, tak evropské a mezinárodní úrovni.
  •  Formulaci vlastních závěrů a doporučení, která obhajují zájmy a potřeby nejchudších komunit při hledání cesty z krize, a snaha o jejich zohlednění ve veřejné debatě i v politickém rozhodování.

Partneři 

fairtax