Migrace (program ukončen v prosinci 2017)

Jak můžeme přispět k tomu, aby Česká republika k migraci přistupovala konstruktivně, vyváženě, a přitom realisticky? V Glopolis zkoumáme dopady českého přístupu k migraci v globálním prostředí. Hledáme způsoby, jak posilovat odolnost české společnosti tváří v tvář vnějším tlakům - včetně výzev, které přináší migrace.

V Glopolis vnímáme, že téma migrace se v českém veřejném prostoru usadilo s velkou rázností a pravděpodobně i vytrvalostí. Otřesy způsobené našim prvotním zaskočením snad již opadávají. Na některé z otázek, které otevřely, se pokoušíme hledat odpovědi.

Na jedné straně analyzujeme reálné kroky, které ČR v oblasti migrace podniká – a to jak doma, tak za svými hranicemi. V této oblasti nás zajímá, jak dlouhodobě vyvažovat různé hodnoty, o které na poli migrace jde, nebo jak například začít vyvažovat příspěvky ČR v zahraničí větší aktivitou přímo u nás. V neposlední řadě si klademe otázku, jak podpořit formulaci dlouhodobého záměru ČR pro migraci a lépe koordinovat jednotlivé aktivity ČR.

Velkým tématem je pro nás také to, co pro českou společnost migrace znamená. Takové porozumění nám nejen umožňuje lépe mapovat hranice legitimity možných řešení, ale může být také bránou k dalším, důležitým tématům. Negativní reakce velké části české veřejnosti na tzv. uprchlickou/migrační  krizi nám poodkryla míru nesouladu v naší společnosti. Dala nám nahlédnout do hlubších problémů, které nejspíš bublají pod povrchem. Jak o migraci mluvit tak, aby toto téma společnost dále nerozdělovalo – a jak porozumět těmto hlubším problémům a nakročit k jejich řešením – je naší další výzvou.