Měj se k světu

Iniciativa Měj se k světu, kterou založil a koordinuje Glopolis, sdružuje oborové platformy a významné oborové neziskové organizace k společné práci na průřezových, mezioborových a mezisektorových výzvách. Členské organizace iniciativy se v společném manifestu shodli na strategických cílech a společné vizi pro ČR, při jejich plnění a sledování jsou odhodlány se vzájemně podporovat.

Iniciativa vznikla původně jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje schváleno OSN v roce 2015. Sdružuje významné české oborové neziskové platformy a neziskové organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy.

Momentálně v iniciativě spolupracují organizace: Agora CE, Česká ženská lobby, ČOSIV, DEMAS, FORS, Diakonie ČCE, Glopolis, IPSI, Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Platforma pro sociální bydlení, PROUD, PUR, Social watch ČR, SKAV, STUŽ, Transparency International, Zelený kruh, Život 90.

Hlavním cílem iniciativy je dlouhodobá podpora integrovaného přístupu k udržitelnému rozvoji v české společnosti. I když iniciativa sdružuje organizace z různých oborů a s různými tématy, není to jen neziskovost co je spájí, ale taky společný hodnotový rámec. Ve světle tyhle hodnot se pak oborová jednostranost a resortismu odhalují jako hlavní překážky udržitelného rozvoje.

Iniciativa se přes společný manifest snažila zformulovat tenhle společný hodnotový postoj vyjádřen především přes společnou vizi české společnosti a strategickými cíli. Cíle chce iniciativa prosazovat a sledovat a to nejen vlastní činností, ale taky na úrovni státní správy a soukromého sektoru.