Články: Životní prostředí a energetika

12.2.2009

Obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích

Jedním z hlavních předpokladů úspěšného a efektivního rozvoje chudých komunit v rozvojových zemích je přístup k energii. Na začátku dvacátého prvního století však stále 1,6 miliardy obyvatel naší planety nemá…
22.12.2008

Konečná dohoda o agropalivech je pouze částečnou výhrou

Představitelé evropských států se nedávno dohodli na tom, v jakém množství a za jakých podmínek bude EU v dopravě využívat agropaliva. Dohoda je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise a…
22.12.2008

Sever proti jihu. Boj proti změnám klimatu dusí bohatí

V sobotu 12. prosince skončila v Poznani konference OSN o klimatu. Ačkoli bylo schváleno několik důležitých dokumentů, výsledky nenaplnily očekávání nevládních organizací i rozvojových států.
4.12.2008

Tisková konference k představení publikace Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci "Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba".
24.11.2008

Kampaň: Je čas s tím něco dělat!

11. prosince 2008 rozhodnou vrcholní představitelé vlád členských států EU o tom, jak Evropa zareaguje na vzrůstající rizika spojená s klimatickou změnou. Minulý rok se státy dohodly na 30% omezení…
20.6.2008

Potravinová a energetická suverenita

Oakland Institute, americký nevládní think-tank zabývající se zemědělskou problematikou v rozvojových zemích, vydal případovou studii, která poukazuje na negativní dopady produkce biopaliv na drobné zemědělce v Brazílii. Studie nahlíží na…
21.4.2008

Zelený, nikoli černý obchod

Co se to v Komisi děje? Pomyslí si jeden, když slyší z úst komisařů projevy o potřebě zavádět cla vůči obchodním partnerům kteří nebudou závažně snižovat emise. Nebo když sleduje,…