Články: Životní prostředí a energetika

11.1.2011

Cancún zachránil vyjednávání, nikoli však klima

Cancún zachránil vyjednávání, nikoli však klima Na přelomu listopadu a prosince se v mexickém Cancúnu uskutečnila již 16. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu. Na otázku, zda byla tato konference úspěšná, lze odpovědět ano…
20.8.2010

Jak zachránit reputaci před Cancúnem?

Článek k aktuálnímu dění na poli klimatických jednání, která vyvrcholí v prosinci 2010 na summitu OSN v mexickém Cancúnu.
22.6.2010

Zelený růst ve Finsku

Pia Aaltonen, finská stážistka Glopolis, představuje úsilí finské vlády nalézt nejlepší cestu k prosperující nízkouhlíkové ekonomice, ve které by environmentální ohledy nestály v cestě rozvoji průmyslu a jeho konkurenceschopnosti v…
22.4.2010

Seminář: Podíl České republiky na klimatickém financování – „Fast Start Finance“

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, Centrum pro dopravu a energetiku – CDE, České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS si Vás dovolují pozvat na seminář: Podíl České republiky…
25.3.2010

Ekologická stopa jako ukazatel udržitelnosti

Koncept ekologické stopy má poměřovat lidské nároky na přírodní ekosystémy s možnostmi těchto ekosystémů tyto nároky uspokojovat. Protože jsou výsledky ekologické stopy a souvisejících ukazatelů vyjádřeny v jednom čísle a…
25.3.2010

Ekonomická globalizace a zemědělství

V roce 2008 uběhla polovina doby vymezené ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals – MDGs). V praxi ovšem tato doba neznamenala naplnění polovičního cíle v redukci počtu trpících…
19.3.2010

Kodaň, a co dál? Nesplněná očekávání a výhledy do budoucna

Konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani se dostalo nebývalé pozornosti ze strany světových lídrů, médií i občanské společnosti. Její výsledky hodnotí Jan Doležal.
23.12.2009

Kodaňská dohoda – jeden krok vpřed, dva nazpět?

Představitelé 193 zemí světa, kteří dva týdny jednali v Kodani o klimatické budoucnosti světa, světovou veřejnost nepotěšili.
23.12.2009

Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Petr Patočka strávil dva měsíce v zemi, která disponuje velkým potenciálem obnovitelných zdrojů energie a patří ke světovým premiantům v nízké produkci emisí CO2 - v Gruzii. Ve svém článku…
11.12.2009

Kodaňský summit – nejčerstvější zprávy

V pondělí 7. prosince 2009 začala v Kodani konference OSN o změnách klimatu. Do dánské metropole se vydali také zástupci českých ekologických a rozvojových nevládních organizací, aby se zde přímo…
8.12.2009

Otevřený dopis Janu Fischerovi k jeho účasti na summitu v Kodani

České ekologické a rozvojové organizace se před zahájením klimatického summitu v Kodani obracejí v otevřeném dopise na předsedu vlády Jana Fischera.
2.11.2009

Kodaň 2009 – spravedlivá a účinná dohoda

Prosincová konference OSN o změnách klimatu v Kodani se blíží mílovými kroky. České nevládní ekologické organizace představují společná stanoviska a požadavky, které by kodaňská konference měla zohlednit jak v průběhu…
26.10.2009

Jsou rychlejší změny podnebí nebo vyjednavači budoucího klimatického režimu?

Mezinárodní klimatická vyjednávání pod hlavičkou Rámcové dohody OSN o změnách klimatu (UNFCCC) pomalu ale jistě vrcholí. Nová dohoda, která stanoví pravidla pro boj s globálním oteplováním i po vypršení Kjótského…
8.10.2009

Ekonomika zdola: Management lokálních cyklů

Na konci roku 2007 byly zveřejněny nové výsledky měření parity kupní síly. Jedná se o index, který srovnává nákupní koš tisíce poloţek ve 146 zemích světa. Jeho úkolem je stanovit,…
12.7.2009

Nelehká cesta českého předsednictví ke klimatické dohodě

Změny klimatu představují významné riziko pro světové společenství. Zpráva Human Impact Report, publikovaná v květnu tohoto roku, na základě dostupných faktů a expertních odhadů předpokládá, že změny podnebí jsou každoročně…
12.7.2009

Dílčí úspěch Českého předsednictví v Radě EU

Nedávno skončené české předsednictví v čele Rady EU pokládá řada zahraničních komentátorů za nepříliš zdařilé. Komentátor Financial Times Tony Barber ve svém článku napsal, že na české předsednictví se jen…
26.6.2009

Klimatické změny a ekonomická globalizace

Naléhavost problému klimatických změn je dnes již dostatečně známa. Vzrůstající teploty, stoupající hladina moří, masivní tání horských ledovců či zvyšující se počet extrémních výkyvů počasí jsou již dokumentovanými jevy. Vděčíme…
29.5.2009

Konference: Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis uspořádaly pod záštitou Jana Kohouta, náměstka ministra zahraničních věcí České…
6.5.2009

Klimatické změny ohrožují nejchudší

Než se hrdinovi filmu Milionář z chatrče Jamalu Malikovi podaří vyhrát v televizní soutěži a být se svou milovanou, musí překonat mnoho útrap. Vyrůstá v mumbajském slumu zmítaném náboženským násilím,…
1.5.2009

Konference: Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis si Vás dovolují pozvat na konferenci pořádanou pod záštitou Jana…