Investice do obnovitelné energetiky

Česká energetika se v příštích desetiletích hodně promění. Jak to zařídit, aby nám neujel vlak?

Proměna má několik důvodů:

  • Inovace razantně snižují náklady na domácí mikroelektrárny nebo elektromobily.
  • Svět se v Pařížské smlouvě dohodl na snižování své závislosti na fosilních palivech.
  • Potřebujeme vyčistit špinavé ovzduší a našim uhelným dolům končí životnost.

Glopolis pomáhá, aby se česká ekonomika na velké změny přichystala. Navrhujeme praktická řešení – například jak odstranit bariéry, jež brání větším investicím do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Přivádíme k jednomu stolu firmy, úřady a experty, aby mohli diskutovat o dílčích problémech.