Adaptace na změny klimatu (program ukončen v červnu 2019)

V Česku budou častější horka i sucha. Potřebujeme se na to připravit.

Měli bychom mimo jiné:

  • Stavět odolnější, lépe izolované domy a přidat zeleně i vodních prvků ve městech.
  • Přichystat krajinu tak, aby lépe zadržovala vodu – lepší péče o půdu a více zeleně, malých mokřadů nebo meandrujících potoků.
  • Pomoci také nejvíce postiženým, nejchudším zemím v Africe nebo Asii, které za nic nemohou – ale nezvládnou se na změny připravit samy.

Glopolis proto nechal od klimatologů propočítat, jak se v příštích desetiletích bude měnit české podnebí. Pomáhá připravovat plán, jak konkrétně by se mohla připravit naše města.