Chytrý rozvoj

Hledá společné jmenovatele mezi klíčovými globálními problémy (zejména mezi potravinovou, energeticko-klimatickou, finanční a ekonomickou krizí) a chudobou. Usiluje o aktivní dialog mezi neziskovým, vládním a soukromým sektorem. A pracuje na praktické realizaci konceptů, jako jsou koherence politik pro rozvoj, lidsko-právní přístup k rozvoji a integrální, systémový přístup.

Rozvoj není jen něco, co se odehrává, anebo by se mělo odehrávat, v chudých zemích, ať již pomocí rozvojové spolupráce, nebo – a to především – vlastních snah dané společnosti. Rozvíjí se pochopitelně i tzv. Západ, Evropa či Česká republika. A také kraje, města, rodiny a konec konců i každý z nás. Náš rozvoj je ale provázaný s rozvojem Afričanů či Asiatů skrze to, jak vyrábíme a spotřebováváme, co kupujeme a prodáváme i skrze to, jakou politiku dělají naši zvolení zástupci. V každém případě po našem rozvoji zůstává stopa, která často škodlivě dopadá na lidi, kteří se s ní nemohou uspokojivě vypořádat. Příkladem takových dopadů jsou změny klimatu, evropské dotace pro zemědělské vývozy anebo negativní dopady těžby surovin pro náš průmysl. Ačkoliv rozvoj je mnohem širší kategorií než ekonomický růst, mnohdy na ekonomický růst bývá redukován. Nejde ale jen o to, v jakém stavu rozvoj, zejména tedy ekonomický růst, zanechává klíčové zdroje, ale také jak naplňuje základní lidské potřeby. Jinými slovy v pozadí všech těchto aktivit se skrývá i důležitá otázka, jak společenský pokrok měříme.

Jádro práce na chytrém rozvoji spočívá v co nejkomplexnější analýze a konstruktivních doporučeních pro transformaci a pozitivní synergie mezi domácími a vnějšími politikami (ČR a EU). Svou vizi rozvoje, své rozvojové cíle nepotřebují jen rozvojové, nýbrž i rozvinuté země. Svou budoucnost potřebuje diskutovat a debatovat i Česká republika. Klíčové reformy pro větší kontrolu nejchudších obyvatel nad svými životy a udržitelnost globálního rozvoje jsou potřeba jak ve vládnutí jednotlivých zemí, tak v mezinárodních (zejména ekonomických) pravidlech. Neméně důležitá je ovšem také kutlivace české veřejné, politické a administrativní kultury. Prostředí, ve kterém se tvoří pravidla pro nás rozvoj i rozhodnutí o politikách, které ovlivňují rozvoj jiných.

Vzhledem k systémové povaze problémů a potřebě alternativní vize(paradigmatu) Glopolis považuje za důležité věnovat se nejen výzkumu, analýze a ovlivňování příslušných resortních politik, nýbrž i veřejné a odborné diskusi o rozvoji, osvětě a stále více i možnostem, jak k řešení globálních problémů mohou příspět trhy, spotřebitelé a firmy. Zároveň je zjevné, že první praktické výsledky je možné dosáhnout jen v dílčích otázkách, pomocí konkrétních, inovativních projektů. Na této cestě může být Glopolis i Vaším partnerem pro globální budoucnost.