Studie „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj – Pozice EU a ČR“

12.10.2005
Byla vydána studie Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s názvem "WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR".

Studie popisuje klíčové problémy mezi obchodem a rozvojem na půdě Světové obchodní organizace (WTO), jako jsou zemědělství, obchod se službami a průmyslová cla, práva duševního vlastnictví, zacházení s rozvojovými zeměmi a jejich potřeby či vztah obchodu a životního prostředí. Tato studie zároveň rámcově vysvětluje pozici Evropské unie a České republiky na ministerské konferenci WTO v Hongkongu, jenž proběhla 13.-18. 12. 2005. Kromě zachycení pozicí ke klíčovým problémům obchodu a rozvoje rovněž seznámí se způsobem, jakým se tyto pozice a obchodní politika v EU utváří a s kritikou evropských nevládních organizací.

Studie „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj – Pozice EU a ČR“ soubor ke stažení.