Publikace Certifikace palmového oleje – od partnerství k udržitelnosti.

Glopolis vydává novou publikaci o certifikovaném palmovém oleji "Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti".

Ačkoli jde o nejpoužívanější rostlinný olej na světě, ví se o něm jen málo. Kdo z nás by například řekl, že jej konzumujeme denně? Když se lidí zeptáte, zda používají palmový olej, většina odpoví, že ne – palmový olej, ten se přeci používá v nějaké exotické kuchyni, ne? Jen málokdo očekává jeho přítomnost v polovině produktů nabízených v místním supermarketu, a to včetně šampónů, mýdel a čisticích prostředků.

Debaty o palmovém oleji se zintenzivňují, neboť poptávka narůstá a spolu s ní i dopady související s jeho pěstováním: odlesňování a ničení cenných ekosystémů v hlavních zemích původu – Indonésii a Malajsii – ale čím dále častěji i v dalších tropických zemích světa. Plantáže také přinášejí problémy související se zábory půdy a vytlačováním původních obyvatel, pro které jsou pralesy a jejich bohatství základním zdrojem obživy. V posledních deseti letech se však rodí snahy o zkrocení těchto škodlivých jevů prostřednictvím zavádění systémů certifikace. Čeho přesně se již podařilo dosáhnout a existuje do budoucna možnost koexistence masové spotřeby a ochrany cenných ekosystémů?

„Certifikace palmového oleje – od partnerství k udržitelnosti“ soubor ke stažení.