Publikace

30.11.2012

Studie Lidská práva v obchodní politice EU

Studie Lidská práva v obchodní politice EU Glopolis vydává studii, která se zabývá lidskými právy jako je jedním z explicitních cílů obchodní politiky EU.
30.11.2012

Studie Banky ve vlastnictví klientů

Studie Banky ve vlastnictví klientů Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.
12.10.2012

Studie Surovinové strategie Evropské unie

Studie Surovinové strategie Evropské unie Glopolis vydává studii Surovinové strategie Evropské unie - Globální a domácí výzvy.
12.10.2012

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie Glopolis vydává briefing paper, který shrnuje hlavní závěry studie Surovinové strategie Evropské unie – globální a domácí výzvy.
5.10.2012

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci? Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?
11.9.2012

Studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dovolujeme si vám představit studii, která byla zpracována v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově…
26.7.2012

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie Glopolis vydává studii, která zkoumá možné příčiny pasti přírodních zdrojů v Zambii a hodnotí účinnost těch nástrojů rozvojové politiky EU, jejichž cílem je zmírňovat negativní dopad těžebního odvětví na zbývající…
9.7.2012

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.
21.6.2012

Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Koherence zemědělské a rozvojové politiky Studie "Koherence zemědělské a rozvojové politiky", kterou pro Glopolis vyhotovil Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), se zabývá soudržností společné evropské zemědělské politiky s cíli evropské rozvojové politiky.
7.6.2012

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice Nedávno vydaná studie "Členské státy EU a jejich směřování k vyšší koherenci politik pro rozvoj (PCD)" se zabývá tím, jak byl doposud uplatňován politický program EU, jehož náplní je soudržnost nerozvojových politik…