Publikace

12.6.2013

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie Glopolis vydává brožuru Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.
10.6.2013

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU Glopolis vydává briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?
5.4.2013

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR Glopolis vydává briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR.
28.2.2013

Globální potravinová bezpečnost

Globální potravinová bezpečnost Glopolis vydává překlad studie Globálnípotravinová bezpečnost: Bilance čtyř let od vypuknutí „potravinové krize“ autorky Nory McKeon.
28.2.2013

Energický boj s chudobou

Energický boj s chudobou Glopolis vydává český překlad infolistu, který představuje energii jako mocný nástroj pro boj s chudobou.
5.2.2013

Odolnost v praxi

Odolnost v praxi Glopolis vydává překlad publikace "Odolnost v praxi" britské organizace Practical Action.
1.2.2013

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize Glopolis vydává český překlad infolistu věnovaného tzv. energetické chudobě, tedy nedostatku vhodné moderní energie nutné k pokrytí základních potřeb, s nímž se potýká téměř třetina obyvatel planety.
19.12.2012

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce Glopolis vydává překlad studie, která přispívá k prohloubení debaty o soudržnosti společné zemědělské politiky s politikami rozvoje a respektováním lidských práv.
18.12.2012

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.
18.12.2012

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Změna klimatu ničí rozvojový svět Glopolis vydává český překlad infolistu o souvislostech změny klimatu a chudoby ve světě.