Publikace

24.9.2015

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR

Glopolis vydává analýzu dopadů Agendy 2030 a následná doporučení pro státní správu ČR.
18.6.2015

Financování pro rozvoj – Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.
22.4.2015

Sborník projektu Česko hledá budoucnost

Sborník projektu Česko hledá budoucnost Glopolis vydává sborník projektu Česko hledá budoucnost,  který má přispět k rozproudění české debaty o budoucnosti a směřování naší společnosti.
16.12.2014

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost Glopolis vydává závěrečné shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.
24.11.2014
11.11.2014

Zpráva Skryté zisky

Zpráva Skryté zisky Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí
1.9.2014

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030 Glopolis představuje podklad k diskusi pro odborný kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU.
9.6.2014

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“ Glopolis vydává podkladový materiál k debatě o alternativních investičních fondech.
5.5.2014
29.4.2014

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace Glopolis vydává studii, jejímž cílem je zhodnotit hlavní makroekonomické efekty přistoupení České republiky k Evropské unii.