Publikace

24.9.2015

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR

Glopolis vydává analýzu dopadů Agendy 2030 a následná doporučení pro státní správu ČR.
18.6.2015

Financování pro rozvoj – Co lze očekávat od summitu v Addis Abebě?

Glopolis vydává pracovní materiál před mezinárodní konferencí OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.
22.4.2015

Sborník projektu Česko hledá budoucnost

Sborník projektu Česko hledá budoucnost Glopolis vydává sborník projektu Česko hledá budoucnost,  který má přispět k rozproudění české debaty o budoucnosti a směřování naší společnosti.
16.12.2014

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost Glopolis vydává závěrečné shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.
24.11.2014

Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti

Glopolis vydává Společnou pozici platformy Concord o potravinové bezpečnosti.
11.11.2014

Zpráva Skryté zisky

Zpráva Skryté zisky Glopolis vydal zprávu Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí
1.9.2014

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030

Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030 Glopolis představuje podklad k diskusi pro odborný kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU.
9.6.2014

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“

Podkladový materiál k debatě „Alternativní investiční fondy“ Glopolis vydává podkladový materiál k debatě o alternativních investičních fondech.
5.5.2014

Leták Palmový olej – problémy a řešení

Leták Palmový olej – problémy a řešení Glopolis vydává leták a pohlednici o certifikovaném palmovém oleji.
29.4.2014

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace Glopolis vydává studii, jejímž cílem je zhodnotit hlavní makroekonomické efekty přistoupení České republiky k Evropské unii.