Publikace

23.5.2007

Agriculture and Development – Towards Alternatives

Studie Agriculture and Development – Towards Alternativesse snaží zodpovědět následující otázky: 1)Jak může zemědělství přispět k udržitelnému rozvoji; 2) Proč je rolezemědělství jakožto silného činitele pro rozvoj podceňována; 3) Jakémohou…
7.12.2006

Jak v ČR zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky

Rozvojové cíle Organizace spojených národů pro nové tisíciletí představují ambiciózní a dosud nejkomplexnější snahu mezinárodního společenství o snížení chudoby a dosažení rovnoprávného a udržitelného rozvoje na celé planetě.
12.10.2005

Studie „WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj – Pozice EU a ČR“

Byla vydána studie Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis s názvem "WTO před zasedáním v Hongkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU a ČR".