Publikace

1.4.2009

Jak objevit Ameriku?

NEF (the new economics foundation – Nadace pro novou ekonomiku) vytvořila rámec pro další diskusi o vybudování finančního systému, který podporuje trvale udržitelnou a spravedlivou ekonomiku.
6.2.2009

Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé země

Publikace "Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé země" soubor je odpovědí Glopolis na oficiální program českého předsednictví. Glopolis v ní představuje 9 konkrétních požadavků na kroky, které by…
3.2.2009

Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi

Studie Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi, jeímž autorem je ředitel Glopolis Petr Lebeda, se zabývá příčinami, následky a řešením finanční a ekonomické…
15.12.2008

Potraviny nebo palivo

Biopaliva se nedávno stala velmi populárním fenoménem. Zdálo se totiž, že by mohla nabízet řešení na dva zásadní globální problémy naší doby: na klimatickou a energetickou krizi.
2.12.2008

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN představili na tiskové konferenci, která proběhla 4. prosince 2008 publikaci "Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba".
1.10.2008

Evropská regionální fóra

V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 pořádá Respekt institut cyklus šesti veřejných fór ve vybraných krajských městech. Domácí experti budou za…
12.8.2008

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika je již tradičně jedním z nejožehavějších témat evropské agendy. Přestože prošla v průběhu posledních šestnácti let řadou reforem, nadále se diskutuje o tom, zda vůbec a za…
5.12.2007

Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli

Studie "Koherence české zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli" soubor se zabývá koherencí Společné zemědělské politiky EU (SZP) a zemědělské obchodní politiky s rozvojovými cíli. Poukazuje na hlavní negativní…
26.11.2007

Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU

Poziční dokument, který Glopolis vydává pod názvem "Férová konkurence a zodpovědný liberalismus pro předsednictví ČR Radě EU" soubor, je jednak reakcí na poslední verzi textu o hlavní prioritní oblasti v…
22.11.2007

Klimatické změny a rozvojové země

Studie Klimatické změny a rozvojové země shrnuje poznatky týkající se klimatických změn, jejich příčin, rozsahu, kauzálních souvislostí i dopadů na rozvojový svět. Zároveň se snaží poskytnout přehled potenciálních řešení, která…