Publikace

7.12.2009

Globalizace a rozvoj

Glopolis vydává publikaci Globalizace a rozvoj, která obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze dvou zemí regionu střední a východní Evropy, pojednávající o konceptu rozvoje, finanční krizi, zemědělském rozvoji a energetické…
6.12.2009

Rozvojový profil České republiky

Glopolis vydává publikaci "Rozvojový profil České republiky. Problematický vliv české ekonomiky a politiky na země Jihu".
3.12.2009

Studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru

Studie Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru Glopolis vydává studii pojednávající o roli obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru.
30.11.2009

Financování klimatických změn

Na začátku prosince se v dánské Kodani uskuteční dlouho očekávaná Konference OSN o změnách klimatu, jejímž cílem je přinést novou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v…
19.11.2009

Zpráva Aid Watch: Česká pomoc na rozcestí

V současné době vyšla nová zpráva nevládních organizací o zahraniční rozvojové spolupráci v letech 2008 - 2009 s názvem Česká pomoc na rozcestí, do které přispěl kapitolou o koherenci politik…
10.11.2009

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu životního prostředí a rozvoj…
8.7.2009

Společná zodpovědnost za klimatické změny

Publikace "Společná zodpovědnost za klimatické změny" soubor přibližuje jednu z oblastí zájmu NNO, kterou jsou změny klimatu. Analyzuje tento problém, identifikuje relevantní mezinárodní i národní instituce a jejich úlohu, popisuje…
26.6.2009

Liberalizace kapitálových účtů

Článek profesora E. Prasada z Cornell University a profesora R. Rajana z University of Chicago A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization, který se zabývá liberalizací kapitálových účtů.
18.5.2009

Zodpovědný obchod – zdravější zemědělství

Světové zemědělství se potýká s velkými problémy a mnohostrannému významu tohoto odvětví se při vytváření mezinárodních obchodních politik nevěnuje příliš pozornosti.
14.5.2009

Peníze, energie a potraviny pod kontrolou

Ve studii "Peníze, energie a potraviny pod kontrolou" soubor nabízí analytický tým Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis základní rozbor hlavních globálních krizí současnosti a jejich vazby na rozvojové…