Publikace

9.12.2010

Indikátory blahobytu

Indikátory blahobytu Zelený kruh a Hnutí Duha vydávají společně publikaci Indikátory blahobytu, do níž přispěl jednou kapitolou také Jiří Čáslavka z Glopolisu.
7.12.2010

Kapesní průvodce krizí

Kapesní průvodce krizí Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.
7.12.2010

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní? Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a klimatickým změnám.
7.12.2010

Institucionální investoři

Institucionální investoři Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a vlivu na země „globálního Jihu“.
7.12.2010

Černá díra rozvojového financování

Černá díra rozvojového financování Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu.
6.12.2010

Jak předejít příští krizi

Jak předejít příští krizi Glopolis vydává studii zabývající se finanční a ekonomickou krizí.
18.3.2010

Jak ovlivnit politiku

Glopolis vydává manuál o lobbingu určený pro českou občanskou společnost.
10.12.2009

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky?

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS vydává poziční dokument k připravované koncepci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 
9.12.2009

Transfer technologií

Glopolis vydává publikaci Transfer technologií pojednávající o problematice moderních technologií, které jsou důležitou podmínkou přechodu na nízko-uhlíkový model ekonomického rozvoje.
8.12.2009

Rozvojová pomoc nestačí

Glopolis vydává publikaci Rozvojová pomoc nestačí. Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, která se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o "alternativách", jež nejvíce…