Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

Glopolis vydává český překlad infolistu věnovaného tzv. energetické chudobě, tedy nedostatku vhodné moderní energie nutné k pokrytí základních potřeb, s nímž se potýká téměř třetina obyvatel planety.

Obyvatelé a vlády bohatých průmyslových zemí se v současnosti obávají situace, jíž mnozí z nich vnímají jako „energetickou krizi“. Vzhledem k rostoucím cenám ropy, obavám o energetickou bezpečnost a neodkladné potřebě řešit problematiku změny klimatu se energie ocitá ve středu zájmu veřejnosti. Na miliardy lidí v rozvojových zemích mezitím doléhá úplně jiná energetická krize, které věnuje pozornost jen málokdo. 

Neviditelná krize energetické chudoby nutí miliardy mužů, žen a dětí v rozvojovém světě žít v naprosté chudobě, protože postrádají jakýkoli přístup k moderním energetickým službám – tedy energii, jejíž dostupnost my v rozvinutých zemích při otočení vypínačem nebo stisku tlačítka považujeme za naprostou samozřejmost.

„Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize“ soubor ke stažení.