Agriculture and Development – Towards Alternatives

Studie Agriculture and Development – Towards Alternativesse snaží zodpovědět následující otázky: 1)Jak může zemědělství přispět k udržitelnému rozvoji; 2) Proč je rolezemědělství jakožto silného činitele pro rozvoj podceňována; 3) Jakémohou být hlavní rysy alternativního přístupu k rozvoji, které byuplatňovaly zemědělství jako jeden z nástrojů? Existuje rámec, který byse zaměřoval na roli zemědělství pro rozvoj a za jakých podmínek by mělbýt realizován?

Účastníci Světového potravinového summitu, který se konal v roce1996, si stanovili za cíl snížit do roku 2015 počet lidí trpících hlademo polovinu oproti stavu v roce 1990. Tento závazek je zároveň součástíprvního z Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). O deset let později, tedy vroce 2006, ukázala zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství(FAO), že počet podvyživených lidí neroste, ale ani se nesnižuje. V roce2003 byl počet lidí zasažených chronickým hladem odhadován na 824milionů (toto číslo bylo určeno na základě počtu lidí, kteří dlouhodobětrpí nedostatkem jídla nutného k pokrytí denní potřeby potravy). Aby sepodařilo naplnit cíl světového potravinového summitu do roku 2015,muselo by být každý rok vysvobozeno od hladu 31 milionů lidí.

Studie „Agriculture and Development – Towards Alternatives ke stažení“ soubor (pouze v angličtině)