Publikace

10.12.2018

Atlas půdy

Atlas půdy Zdálo by se, že je půda nevyčerpatelná. Kráčíme po ní, jsou jí plná pole, trávníky a louky. Žijeme na půdě a z půdy, ale jen zřídkakdy jí věnujeme pozornost. Když…
24.5.2018

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Co se stane se stabilitou elektrizační soustavy, když odstavíme uhelné elektrárny a zprovozníme významné množství obnovitelných zdrojů? Důkladné posouzení možností sítě je v zájmu postupné transformace energetiky. Organizace Glopolis, Frank…
8.2.2018

Byznys, NNO a pracovní migrace

Analýza mapuje prostor pro společný dialog a spolupráci aktérů z NNO a byznysu v tématu pracovní migrace. Nabízí náměty na projekty na organizační a místní úrovni, popisuje oblasti spolupráce s…
8.12.2017

Tax Games: Race to the Bottom

Tax Games: Race to the Bottom Zpráva analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových rájů.
8.12.2017

Mapování smluv o zamezení dvojího zdanění (DTT)

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (DTTs) představují způsob, jak členské státy EU 28 mohou přímo ovlivnit schopnost rozvojových zemí vybírat daně. Na rozdíl od ostatních důležitých návrhů v oblasti daňových…
26.10.2017

Taxes and the Czech 2017 Election

„Glopolis analysis of how the major Czech political parties reflect on tax agenda and what the election results could mean for EU tax proposals in the Czech Parliament.“
11.10.2017

Analýza Daně a volby 2017

Analýza Daně a volby 2017 V souvislosti s blížícími se parlamentními volbami Glopolis v nové analýze zkoumá, jak chtějí politické strany bojovat s daňovými úniky.
10.10.2017

Když klima není prima

Když klima není prima Společná publikace rozvojových a ekologických organizací, na níž se Glopolis podílel, popisuje, co musí Česká republika udělat, aby na změny klimatu připravila nejen sebe, ale také pomohla s přípravou chudých…
31.7.2017

Zpráva Kdo klepe na dveře daňových rájů

Zpráva Kdo klepe na dveře daňových rájů Glopolis již po čtvrté vydává českou verzi výroční zprávy, která hodnotí roli zemí Evropské unie v mezinárodním daňovém systému v roce 2016, analyzuje postoje jednotlivých vlád a doporučuje konkrétní řešení.
10.7.2017

Jak omezit dovoz konfliktních surovin?

EU chce zabránit tomu, aby se války v rozvojovém světě financovaly z obchodu se vzácnými surovinami. Výrobci mnohdy nevědí, odkud jsou vzácné suroviny v jejich produktech.