Tento projekt předáváme partnerské organizaci NA MYSLI (www.namysli.com) a držíme kolegyním palce s jeho pokračováním!

Jídlo je pro všechny žijící tvory nezbytnou podmínkou přežití. Je nejen důležitou součástí naší ekonomiky, ale vytváří i odlišné kulturní identity. Lidé jsou si vědomi, že jídlo, které nejméně třikrát denně spotřebovávají, ovlivňuje jejich zdraví. Jsou však méně informováni o tom, jaký dopad mají jejich spotřební návyky na světové zdroje. Přitom to, co jíme, ovlivňuje nás a naší planetu mnohem více než si uvědomujeme!

Potraviny a jejich produkce a konzumace ve velké míře ovlivňují naše životní prostředí. Děje se tak prostřednictvím emisí skleníkových plynů, využívání půdy a vodních zdrojů, produkce znečištění či využívání chemikálií, jako jsou například pesticidy. O vlivu primárního sektoru na životní prostředí vypovídá třeba skutečnost, že výroba potravin má na svědomí vypouštění více skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování, než dopravní sektor. Je tak velmi důležité ukázat spotřebitelům „skryté náklady“ naší spotřeby, které mají velký dopad na planetární meze naší Země a životy lidí po celém světě.

Centrální aktivitou projektu je filmový festival Země na talíři, který se v České republice těší již víceleté úspěšné tradici a v roce 2017 se očekává jeho 7. ročník. Festival se uskuteční v Praze, ale také poputuje do dalších českých měst. Promítané filmy zachycují různé aspekty výroby a spotřeby potravin ve světě a problémy, jež se objevují napříč kontinenty. Cílem festivalu je zvyšovat povědomí široké veřejnosti o málo známých skutečnostech globálního potravinového systému. Jaké jsou například souvislosti palmového oleje či vysoké spotřeby masa a ČR? Skrze filmy a následné debaty představíme cílovým skupinám příběh jejich jídla. Semináře a osvětový materiál nabídnou inspirace, jak se s problematikou stojící za naší spotřebou vypořádat.

To nejnovější z projektu najdete na Facebooku a na webu www.zemenataliri.cz

Pokud Vás téma zaujalo, měli byste zájem dozvědět se více nebo se přímo do našich aktivit zapojit, zkontaktujte koordinátorku projektu Viktorii Tenzerovou

Hlavní cíle projektu v ČR

Obecným záměrem projektu je zvyšování povědomí cílových skupin, především široké veřejnosti a studentů, o tématu zodpovědné spotřeby a rozvojových, environmentálních a sociálních (lidsko-právních) dopadech našich stravovacích návyků. Hlavním cílem je aktivně zapojit cílové skupiny do debat a aktivit, které budou inspirovat ke
kritičtějšímu myšlení při stravování.

  1. Představit téma zodpovědné spotřeby, zpřístupnit důležitá data a zvýšit povědomí o souvislostech mezi současnými stravovacími návyky a udržitelným rozvojem.
  2. Nabídnout alternativy a podporovat kritičtější přístupk jídlu a spotřebě skrze pozitivní agendu.
  3. Motivovat a podporovat cílové skupiny, aby dále s tématem zodpovědné spotřeby pracovaly a podněcovaly diskuze s jejich vrstevníky a publikem.

Hlavní aktivity a výstupy v ČR

  • Festival dokumentárních filmů Země na talíři v Praze a Olomouci

Koordinátor projektu – NA MYSLI

Viktorie Tenzerová, viktorie@namysli.com

Trvání projektu

Leden 2015 – Prosinec 2019

Financování projektu

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Hlavního města Prahy, Velvyslanectví USA v ČR a Městské části Prahy 7. Za jeho obsah bylo zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů.