Veřejné rejstříky skutečných vlastníků

Cílem projektu je zvýšit transparentnost vlastnických struktur společností skrze zavedení veřejně přístupných rejstříků skutečných vlastníků. Do projektu jsou zapojeny organizace občanské společnosti zejména ze zemí střední a východní Evropy.

Aktivity Glopolis o.p.s. se soustředí především na vysvětlování, proč je transparentnost vlastnických struktur důležitá a jakou úlohu mohou v této věci sehrát veřejné registry skutečných vlastníků, na dialog s politickou reprezentací, úředníky českých ministerstev a dalšími relevantními aktéry a na monitorování způsobů, kterými je požadavek na vyšší transparentnost vlastnických struktur naplňován v české veřejně-politické praxi (konkrétně jde o vyjednávání AML směrnice na úrovni EU a o její implementaci na české úrovni).

V České republice Glopolis o.p.s. v této oblasti úzce spolupracuje s Transparency International Česká republika.

Projekt probíhá od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017.

Poskytovateli finanční prostředků jsou:

Eurodad a Foundation Open Society Institute in cooperation with the Fiscal Governance Program ofthe Open Society Foundations