Ve většině členských států EU je ovládá potravinový průmysl několik
maloobchodních řetězců. Co to znamená pro producenty v rozvojových státech?

Za nízkou mzdu a za špatných pracovních podmínek jsou často nuceni pracovat lidé v zemích globálního Jihu. Proto apelujeme na evropské supermarkety, aby se zabývaly otázkami pracovních podmínek ve svém dodavatelském řetězci a převzaly za něj zodpovědnost.

Mnoho evropských supermarketů není ochotno zveřejnit informace o svém dodavatelském řetězci, což může vyvolávat řadu pochybností. Projekt SUPPLY CHA!NGE zkoumá, odkud a za jakých podmínek vznikají produkty, které se dostanou až na pulty supermarketů. Budeme proto publikovat případové studie nejdůležitějších výrobků na webu projektu.

Projekt SUPPLY CHA!NGE, který byl spuštěn v lednu 2015, sdružuje 29 organizací občanské společnosti z celé Evropy a partnery z globálního Jihu. Společně se v celé EU snažíme najít řešení stále závažnějšího problému globálních dodavatelských řetězců privátních značek potravin v evropských supermarketech, jenž spočívá ve snižování jejich dopadu na životní prostředí a zlepšování pracovních podmínek v těchto řetězcích.

V České republice probíhaly akce v rámci Evropského roku rozvoje 2015 a v současné době již byly ukončeny. Aktuality o projektu, který pokračuje i v letech 2016 a 2017, najdete na mezinárodní verzi těchto webových stránek.

Hlavní výstupy projektu:

Trvání projektu:

Březen 2015 – Prosinec 2015

Financování projektu

Projekt je realizovaný s finanční podporou České rozvojové
agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR a Evropské Unie.

Za jeho obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů.

Témata projektu

Kontakt

Christine Doležalová (Maritz)

Projektová manažerka
maritz@glopolis.org