Stronger Roots

Kvě 2019–Dub 2022

Projekt pro posílení odolnosti a stability občanského sektoru v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Podporuje organizace občanské společnosti, aby vytvářely pevnější vztahy se svými příznivci, lidmi ve svém okolí i mezi sebou navzájem, a aby sbíraly příklady ze své praxe a sdílely je se s jinými organizacemi a dárci.

Existence svobodné a aktivní občanské společnosti je atributem zdravé participativní demokracie. Občanská společnost vykonává řadu klíčových rolí, které vycházejí ze široké škály společných ambicí a stimulují aktivní účast lidí na veřejném životě. Organizace občanské společnosti zároveň potřebují veřejnou podporu, aby si udržely svou legitimitu, efektivnost a finanční stabilitu. Právě síť aktivních příznivců i dárců pomáhá organizacím stát se dlouhodobě silnějšími, profesionálnějšími, veřejně uznávanými a udržitelnými. Důležitost posílených vazeb organizací občanské společnosti k lidem v jejich okolí je o to více naléhavá zejména v době, kdy občanská společnost a demokratické instituce v postkomunistické střední Evropě čelí opakovaným pokusům delegitimizovat její práci a úsilí a omezit prostor, ve kterém působí. Zvyšování sociálního kapitálu je životně důležitým cílem pro jakoukoli organizaci, která se chce stát odolnější v době, kdy se prostor pro občanskou společnost zmenšuje.

Hlavní cíl projektu

Projekt má za cíl posílit organizační a odvětvovou odolnost organizací občanské společnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku a lépe je zakotvit do společností a komunit, v nichž působí. Projekt má tři hlavní pilíře:

  • Posilování odolnosti neziskových organizací přes posilování kompetencí a budování okruhu jejich příznivců (constituency building) – více na webu Nadace OSF.
  • Posilování odolnosti občanského sektoru přes podporu vzájemné spolupráce mezi organizacemi a sítěmi občanské společnosti
  • Vzájemné učení se a budování znalostní báze o posilování odolnosti občanské společnosti

Hlavní aktivity za Glopolis

  • Studie o podmínkách pro rozvoj a odolnost občanské  společnosti v ČR, SK a HU
  • Příprava programu na podporu  vzájemné spolupráce napříč občanským sektorem
  • Příprava setkávání organizací občanské společnosti v ČR, SK a HU
  • Nastavení adaptivního evaluačního přístupu a procesu učení se

Partneři

Projekt realizujeme v partnerství s českou Nadací OSF Praha, slovenskou Nadácií otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou NIOK Foundation.

Koordinátor projektu

Petr Lebeda, lebeda@glopolis.org

Trvání projektu

  • 1.5.2019 — 30.4.2022

Financování projektu

  • Projekt je financován přes nadaci OSF Praha.