Neplýtváme tím, co jíme – STREFOWA

Plýtvání jídlem je nešvar dnešní doby a předcházet mu znamená šetřit přírodní zdroje, zemědělskou půdu a emise. S mezinárodními partnery pracujeme na souboru opatření napříč sektory - projekt STREFOWA. Přímo v České republice se pod názvem "Neplýtváme tím, co jíme" zaměřujeme na základní školy a potravinové banky.

Glopolis proti plýtvání potravinami

Všichni se většinou shodneme, že plýtvat jídlem je špatně. Někdy tomu lze těžko zabránit, jindy je potřeba trocha snahy. My se snažíme hodně. A víme proč. Na světě se totiž 30-50% zemědělské produkce nechá přijít vniveč. To znamená, že na třetině polí se pěstují potraviny „pro nikoho“, a přitom se kvůli nové zemědělské ploše kácí pralesy. Vedeme diskusi o budoucím problému nakrmit rostoucí populaci lidí, přitom jen jídlo vyhozené v Evropě by nakrmilo všechny hladové světa natřikrát. V České republice vzniká více než 50% potravinového odpadu v domácnostech.

Zaměřili jsme se proto primárně na vzdělávání a začali u dětí. Vedle toho nás zajímá efektivita jídelen i potravinových bank – přečtěte si níže více o našich aktivitách v rámci „Neplýtváme tím, co jíme“. Spojili jsme se s partnery za hranicemi, abychom obsáhli všechny sektory od zemědělství až po zpracování odpadu – v rámci projektu STREFOWA hledáme a pilotujeme funkční řešení ve všech odvětvích, která pomáhají předcházet plýtvání potravinami.

Neplýtváme tím, co jíme

Česká část širšího projektu STREFOWA. V ČR pracujeme zejména na třech aktivitách:

 • výzkum ve školních jídelnách – Jak dosáhnout méně zbytků?
 • vzdělávací program – jídlo v souvislostech jako zábava pro ZŠ
 • potravinová banka – jak zlepšit, aby se vyřazené potraviny  dostaly k potřebným?

Není to zdaleka všechno! V loňském roce jsme taky uspořádali hackathon o nejlepší nápad na aplikaci, každý rok spolupořádáme mezinárodní soutěž, a taky zveme na promítání a semináře. Sledujte proto

Facebook Neplýtváme tím, co jíme 

 

STREFOWA – Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě

Plýtvání jídlem se negativně projevuje na mnoha úrovních: nejviditelnější jsou dopady sociálně-etické (vyhazujeme potraviny, za které by byli jiní rádi) nebo ekonomické (lidé za toto jídlo zaplatili). Ani environmentální důsledky ale nelze podceňovat (například emise CO2 způsobené nesprávným nakládáním s potravinami).
Na projektu Central Europe STREFOWA se podílí deset partnerů z Rakouska, České republiky, Maďarska, Itálie a Polska, budou spolupracovat po dobu tří let na zlepšení prevence a hospodaření s potravinovým odpadem ve vybraných městech ve střední Evropě, aby se města v jejich regionech stala lepšími místy pro život.

Cíl projektu:

Projekt navazuje na dřívější evropské projekty zaměřené na snížení plýtvání potravinami. Naším cílem je představit přehled relevantních informací a představit veřejnosti osvědčené postupy a iniciativy, které mohou vést ke omezení potravinového odpadu v Evropě. V osmi vybraných městech pak některé z těchto strategií realizujeme a vyzkoušíme jejich schůdnost v našich podmínkách.
Veškeré poznatky shromáždíme na interaktivním webu, který vám pomůže při rozhodování a poskytne užitečné tipy a strategie jak omezit plýtvání a zefektivnit využití potravinového odpadu. Tyto tipy a strategie budou přizpůsobeny potřebám všech zainteresovaných stran v celém dodavatelském řetězi a měl by přispět k tomu, aby se vybraná města ve střední Evropě stala udržitelnějšími místy pro všechny sociální skupiny. Konkrétně chceme snížit plýtvání takto:

1. Dáme potravinám druhou šanci

 • Vytvoříme interaktivní webový nástroj, který by poskytoval informace o tom, co udělat s potravinovým odpadem. Ty budou připraveny na míru jednotlivým skupinám, které jsou součástí celého potravinového řetězce (zemědělci, zpracovatelé, maloobchodníci, spotřebitelé, ale i média atd.):
  ° Kam mohu přebytky potravin darovat?
  ° Kde mohu dostat jídlo, které by se jinak zbytečně vyhodilo?
  ° Kde mohu získat inspiraci a tipy, jak omezit plýtvání potravinami?

2. Zachráníme potraviny dřív, než se stanou odpadem

 • Vytvoříme akční plány, směrnice a doporučení ve spolupráci s odborníky na potravinový odpad, politiky, městy, prodejci, restauracemi, hotely, zemědělci, pokusíme se pomoci každému, kdo má zájem pomáhat omezit plýtvání potravinami
 • Naplánujeme vzdělávací programy a výukové materiály pro různé zájmové skupiny
 • Poskytneme učební materiály pro školy k zvýšení povědomí
 • Podnikeme inovativní pilotní akce, při níž budeme experimentovat s různými řešeními, která mohou vést snížení plýtvání potravinami a zlepšit zpracování organického odpadu v zúčastněných pěti zemích

3. Zajistíme, aby méně potravinového odpadu skončilo na skládkách

 • Vyzkoušíme inovativní systémy sběru
 • Zavedeme nové metody zpracování potravinového odpadu

Hlavní výstupy a aktivity v ČR:

Trvání projektu:

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Hlavní donor:

Interreg Cental Europe (Evropský regionální fond pro rozvoj)

Partneři projektu:

Lesana Urbancová
vedoucí projektu "Neplýtváme tím, co jíme"
Kristýna Mikulašková
koordinátorka aktivit projektu "Neplýtváme tím, co jíme"
Markéta Musilová
koordinátorka aktivit projektu "Neplýtváme tím, co jíme"