Vliv spotřeby surovin na člověka a životní prostředí

Porušování lidských práv, ničení životního prostředí a zábory půdy. To jsou hlavní negativní důsledky drancování přírodních zdrojů, které užíváme: ropy, zemního plynu, uhlí, cínu, tantalu, wolframu nebo zlata.

Mezinárodní projekt 13 organizací má za cíl dát do souvislostí spotřebu surovin v Evropě na jedné straně a chudobu, porušování lidských práv a ničení zdrojů v zemích, které je mají na straně druhé.

Naším cílem je, aby občané, politici a společnosti toto téma vnímali a zapojili se do řešení těchto problémů, aby si uvědomili, jak velký dopad má naše spotřeba přírodních zdrojů na to, jak ze světa mizí. Také sledujeme, jak změny v těžbě surovin působí na životy lidí, kteří v tomto oboru pracují a jak přispívá ke klimatické změně.

Celkový rozpočet na tyto aktivity v České republice je 105 000 eur na 3 roky.

Projekt financuje Evropská unie, Česká rozvojová agentura a Ministerstvo životního prostředí v rámci Programu rozvojové spolupráce.

Kontakt: