Produkce rýže v západní Africe se nachází v kritickém období rozvoje. Region čelí rychle rostoucí populaci a městská populace se stále více orientuje právě na konzumaci rýže (v některých zemích překročí spotřeba 100 kg/rok na hlavu). Zvyšující se poptávka se odráží na zvyšujícím se dovozu, především z asijských zemí a místní producenti tak ztrácí své živobytí. Dále je třeba se podívat na udržitelné způsoby produkce, dopady změny klimatu a role drobných zemědělců v rozhodovacích procesech a jejich omezený přístup k zdrojům a na trhy.

Od ledna 2014 se Glopolis stal partnerem v tříletém projektu Evropské komise nazvaného „Farmářské organizace jako klíčoví aktéři v produkci rýže v západní Africe“. Jde o spolupráci evropských neziskových organizací a afrických farmářských uskupení s cílem zajistit lokální a udržitelnou produkci rýže a posílit roli drobných farmářů pěstující tuto plodinu, aby přispěli k posilování potravinové bezpečnosti v tomto regionu.

Hlavní cíl projektu v ČR

 • Produkce rýže v západoafrických zemích je udržitelnější a je posílena role drobných farmářů, což zvýší jejich konkurenceschopnost a potravinovou bezpečnost.
 • Farmářské organizace jsou zapojeny do procesu vytváření veřejných politik a spravování produkčního řetězce tak, aby získali drobní producenti přístup k trhům a férové ceny za svou produkci.

Hlavní aktivity a výstupy v ČR

Projektové aktivity se zaměřují na koordinaci a vědeckou podporu se zaměřením se na 3 témata:

 • hodnotové řetězce (value chains)
 • dopad národních a regionálních politik na hodnotové řetězce
 • vztah mezi produkcí a dovozem (dovozní tarify, potravinové rezervy)

Projekt bude realizovat následující aktivity:

 • monitoring a tvorba databáze relevantních studií
 • studie zaměřená na produkci rýže v Nigérii
 • syntéza regionálních studií
 • podpora příprav advokačních seminářů v Africe

Koordinátor projektu za Glopolis

Aurele Destrée, destree@glopolis.org
tel.: +420 272 661 132

Trvání projektu

Leden 2014 – prosinec 2016

Partnerské organizace

Africké producentské platformy:

 • PNPR-M / Plateforme Nationale des Producteurs du Riz du Mali (Mali)
 • AMASSA – AFRIQUE VERTE MALI
 • SEXAGON (Mali)
 • CNOP Coordination Nationale des Organisations Paysannes Mali (CNOP Mali)
 • FEPROBA / Fédération des Producteurs du Bassin de l’Anambé (Senegal)
 • UJAK – Union des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde (Senegal)
 • CIR-B / Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (Burkina Faso)
 • UNPR-B / Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (Burkina Faso)
 • CCR-B / Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (Benin)
 • FUCOPRI / Fédération des Unions de Coopératives de Producteurs de Riz du Niger (Niger)
 • CRCOPR / Cadre Régionale de Concertation des Organisations de Producteurs de Riz (Groupe Riz de ROPPA) (Burkina Faso)