Od března 2011 se Glopolis stal vedoucí organizací tříletého projektu nazvaného „Put MDG 1 back on track: supporting small scale farmers, safety nets and stable markets to achieve food security”. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi SOS FAIM Belgie, SOS FAIM Lucembursko a FDCL Německo bude Glopolis usilovat o mobilizaci a posílení veřejné podpory, politické vůle a činů, které by pomohly nasměrovat realizaci prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG1) na správnou cestu. Projekt je financován Evropskou unií.

Trvání: 03/2011 – 03/2014

Hlavní cíl

Zvýšit povědomí a úroveň vědomostí vybraných cílových skupin ve třech oblastech potravinové bezpečnosti: zvýšení pomoci pro ohrožené skupiny obyvatel, zlepšení životních podmínek venkovských oblastí a odolnosti drobných farmářů, podpora stabilních cen na trzích se zemědělskými komoditami.

Hlavní aktivity a výstupy

  • Studijní cesty pro novináře, v jejichž rámci budou publikovány různé mediální výstupy;
  • Workshopy, jejichž cílem bude zvýšit povědomí o tématech souvisejících s potravinovou bezpečností;
  • Dopadové studie zaměřené na stabilitu trhů;
  • Politické infolisty obsahující analýzu a doporučení k přímým nebo nepřímým (prostřednictvím koherence politik pro rozvoj – PCD) krokům na politické úrovni, které by zohledňovaly potravinovou bezpečnost;
  • Organizování filmového festivalu o výživě a zemědělství (Festival AlimenTerre)
  • Veřejná slyšení na evropské úrovni;
  • Setkání zástupců rozvojových zemí s farmáři z EU, která přispějou k vybudování partnerství;
  • Produkce tiskovin k tématu potravinové bezpečnosti.

Partneři projektu

SOS FAIM Belgique

SOS FAIM Luxembourg

FDCL, Germany

Glopolis

Kontaktní osoba

Aurèle Destrée, destree@glopolis.org