Projekt Férový obchod

Tříletý mezinárodní projekt, jehož oficiální název zní Making European trade work for the Millennium Development Goals, začal v únoru 2010. Na jeho realizaci se podílí pět organizací z pěti evropských zemí.

Stručný popis problému

Projekt se zaměřuje na politickou koherenci pro rozvoj v oblasti obchodu a investic na úrovni Evropské unie s přihlédnutím na roli České republiky. Hlavním cílem je analýza dopadu obchodních a investičních politik na rozvoj chudých zemí a vynořujících se trhů. Projekt se následně zaměřuje na kroky v oblasti domácí a zahraniční politiky, které by Evropská unie a Česká republika měly podniknout, aby jejich politiky přispěly k dosažení rozvojových rozvojových cílů (MDGs).

Cíle projektu

  • zvyšování podpory ze strany představitelů státní správy, soukromého sektoru a médií
  • zvýšení povědomí a přehledu širší veřejnosti, soukromého sektoru a v menší míře také českého neziskového sektoru
  • posílení kapacit pro monitoring a analýzu
  • posílení spolupráce s evropskými a mimoevropskými nestátními aktéry

Financování projektu

Projektové výstupy a aktivity realizované Pražským institutem pro globální politiku jsou financovány

  • z prostředků Evropské komise
  • z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR

Výstupy projektu jsou financovány ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na www.europa.eu a http://www.czda.cz/.


Partnerské organizace

Transnational Institute-TNI (Amsterdam), http://www.tni.org/

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile – Lateinamerika – FDCL (Berlin), http://fdcl-berlin.de/en/archiv/

Ecologistas en Accion (Madrid), http://www.ecologistasenaccion.org/

Védegylet Egyesület (Budapešť), http://www.ecologistasenaccion.org/

Kontakt na českého řešitele

Ivan Lukáš (Glopolis)
lukas@glopolis.org,
00420 272 661 132
00420 774 540 849

Odkaz na webové stránky projektu

http://just-trade.org/