(Ne)legální úniky kapitálu

Print

Z rozvojových zemí každoročně odplynou stovky miliardy dolarů. Odhady se různí, Evropská komise ve svých dokumentech uvádí údaj 649 mld. dolarů, podle výzkumného centra Global Financial Integrity jde až o 1 000 mld. dolarů. Tento odliv kapitálu představuje mezi 120 – 180 mld. dolarů nevybraných daní (Zdroj: Beyond 2015: towards a compehensive and integrated appraoch to financing poverty eradication and sustanable development). Pro srovnání – roční celosvětový objem oficiální rozvojové pomoci (ODA) v roce 2012 činil necelých 126 mld. dolarů (http://www.gfintegrity.org/). Tolerance takto masivních úniků finančních zdrojů, které by bylo možné využít na sociální projekty, rozvoj infrastruktury a dalších kapacit nutných pro rozvoj, do jisté míry zpochybňuje upřímnost závazků vyspělých zemí bojovat s globální chudobou.

Nelegální úniky kapitálu navíc zatěžují i bohaté země. Generální ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD) na svých internetových stránkách odhaduje, že v důsledku daňových úniků a manipulací odplyne z členských států Evropské unie (EU) až 1 bilion eur (European Commission – Fight against tax fraud and tax evasion)

Když zmiňujeme (ne)legální úniky kapitálu, nemáme na mysli situaci, kdy se investor rozhodne přemístit svoji ekonomickou činnost do jiné země. I když i toto může mít řadu negativních důsledků (např. ztráta pracovních míst), jde o realitu vyplývající z povahy globalizované ekonomiky. Úniky kapitálu, na které se v tomto projektu zaměřujeme, lze rozdělit do dvou skupin. První, menší skupina představující asi 36 % z celkového objemu, připadá na daňové podvody, korupci a trestnou činnost (např. obchodování s drogami, lidmi, zbraněmi apod.). Tyto úniky jsou trestné podle stávajících pravidel. Druhou, větší skupinu tvořící kolem 64 % z celkového objemu, tvoří úniky pocházející z obchodní činnosti nadnárodních korporací. Globalizovaná ekonomika a nedostatky v zákonech umožňují korporacím velmi účinně přesouvat zisky ze zemí s vyšší daňovou kvótou do zemí s nižším či nulovým zdaněním. Mechanismy, které k tomu používají, spadají do tzv. „šedé zóny“. Nelze je označit za nelegální (proto v nadpisu používáme závorek), ale spíše za manipulativní a neférové.

Oba druhy (ne)legálních úniků využívají nízké transparentnosti (skuteční vlastníci bankovní kont či výnosů se mohou snadno skrýt), neochoty sdílet informace s daňovými úřady dalších států (bankovní tajemství znamená víc, než potrestání zloděje), nízkých či nulových daňových sazeb ze zisku a dalších administrativních úlev (např. snadné založení společnosti, možnost využít atypické právní formy, sporadické či žádné kontroly hospodaření atd.). Výše uvedené „služby“ poskytují země a území, které jsou označovány za daňové ráje. Právě ty hrají v celém příběhu (ne)legálních úniků kapitálu, stejně jako v našem projektu, hlavní roli.

Nízká míra transparentnosti vlastnických struktur komplikuje vyšetřování řady korupčních kauz v České republice (namátkou lze zmínit kauzu předražené výroby jízdenek pražského Dopravního podniku, kdy 73 milionů korun skončilo v neprůhledné společnosti na Britských panenských ostrovech, anebo kauzu předražené Open Card, kdy firma Haguess s anonymními vlastníky inkasovala stovky milionů korun). Lepší pravidla na mezinárodní úrovni tak mohou zlepšit situaci i u nás. A naopak.

Pokud Vás téma zaujalo, měli byste zájem dozvědět se více nebo se přímo zapojit do aktivit, můžete kontaktovat koordinátora projektu Ondřej Kopečného na kopecny@glopolis.org.

Hlavní cíle projektu v ČR

  • upozornit na problém (ne)legálního odlivu kapitálu (nejen) v kontextu rozvojové spolupráce, seznámit českou veřejnost s příčinami, mechanismy, dopady a řešením (ne)legálních úniků kapitálu;
  • získat podporu ze strany úředníků a zástupců politických stran pro návrhy (na české, evropské či globální úrovni), které by mohly pomoci ve snížení objemu (ne)legálních úniků kapitálu;
  • posilovat a rozšiřovat síť organizací, které se tématu (ne)legálního odlivu kapitálu v různých kontextech (např. rozvojovém, proti-korupčním, daňovém apod.) věnují.

Hlavní aktivity a výstupy v ČR

  • publikace a studie pro širší i odbornou veřejnost, články;
  • propagace tématu skrze webové stránky, sociální sítě a akce pro veřejnost (např. ve spolupráci s kampaněmi zaměřenými na rozvojovou spolupráci);
  • semináře, přednášky a veřejné diskuse;
  • dialog se zástupci relevantních institucí.

Koordinátor projektu za Glopolis

Ondřej Kopečný, kopecny@glopolis.org

Trvání projektu

leden 2013 – prosinec 2015

Financování projektu (české části)

104 039 EUR (na tříleté období)

Hlavní donoři:

  • 75 % Evropská komise, EuropeAid
  • 25 % Česká rozvojová agentura

 eurovlajka crdc_p