Menu pro změnu

V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto otázky souvisí s naším jídlem?

Několikrát denně se podílíme na rozhodnutích, která utvářejí nás samotné, naše okolí i planetu. Menu pro změnu je průvodcem na cestě globálním potravinovým systémem směrem k vlastní odpovědné volbě a dosažitelným pozitivním řešením.

To nejnovější z projektu najdete na  Facebooku a na webu www.menuprozmenu.cz

Hlavní cíle projektu Menu pro změnu:

  • podporuje pedagogy v začleňování témat zodpovědné spotřeby potravin do výuky
  • rozvíjí kritické myšlení studentů a podporuje jejich aktivity vedoucí k odpovědným změnám na škole i v jejím okolí
  • zvyšuje povědomí rodičů a širší společnosti o globálních souvislostech našich každodenních voleb

Jak přichází změna?

  • 1800 učitelů a lektorů rozvíjí své znalosti a dovednosti v oblasti porozumění souvislostem mezi produkcí potravin, změnami ve společnosti i životním prostředí a kvalitou našeho života
  • na 550 evropských Ekoškolách probíhají celoroční vzdělávací programy na téma odpovědné spotřebě potravin
  • 65 000 žáků a 25 000 studentů hledá příležitost pro odpovědné změny ve svém jídelníčku i okolí
  • inspirace a inovace se sdílejí na Mezinárodní konferenci
  • 11-ti jazyky informuje náš web o veškerém dění

Hlavní aktivity a výstupy v ČR:

Ve druhém roce (2016/17) se do projektu zapojilo celkem 45 Ekoškol, které v rámci školního roku projdou všemi 7 kroky zodpovědné spotřeby potravin podle čerstvě vydané příručky 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin. Na podzim Ekotýmy zapojených škol provádějí analýzu školní jídelny, bufetu i dotazníková šetření v rodinách žáků. Na základě výsledků Analýzy si stanoví cíle a naplánují aktivity na celý školní rok. Součástí jejich Plánů činností jsou i Akční dny, kde budou s vybraným tématem seznamovat nejen školu, ale i širší veřejnost.

Manažer a kontaktní osoba projektu: 

Tereza Čajková, cajkova@glopolis.org

Trvání projektu:

Únor 2015 – Leden 2018

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1 703 848,- €

Hlavní donoři:

Evropská Unie
Česká rozvojová agentura

S kým Menu připravujeme?