Lidská práva a genderový aspekt v rozvojové problematice

Tento projekt je zaměřený na zvyšování povědomí a informovanosti ve Visegrádských zemích na téma vztahu mezi lidskými právy a rozvojovými problémy jako je hlad a chudoba. Díky konceptu lidsko-právního přístupu (HRBA) a hlubšímu zaměření se na genderový aspekt má projekt za cíl zprostředkovat výměnu informací a posílit spolupráci mezi státními strukturami, akademickou společností, neziskovým sektorem, novináři i samotnými farmáři v oblastech, které nejsou považovány za priority Visegradských zemí.

Partneři

Glopolis, Minority Rights Group Europe (MRG Maďarsko), Ludia a energia (Slovensko) aPolski Klub Ekologiczny (PKE).

Trvání: leden- červen 2012

Plánované aktivity

  • jednodenní mezinárodní konference v Praze za účasti expertů a zástupců partnerských organizací pro alespoň 30 osob s cílem posílit debatu o lidsko-právním přístupu v boji proti chudobě a hladu mezi politickými aktéry, neziskovými organizacemi a odbornou veřejností;
  • krátká studie o vztahu lidských práv a genderových aspektu při odstraňování chudoby s doporučením pro politickou reprezentaci; studie bude vydána v angličtině, češtině a polštině a vytištěna v každém jazyku ve 250 kopiích;
  • 2 setkání s farmáři v jižním Polsku na téma potravinové bezpečnosti a potravinové suverenity; výsledky pak budou prezentovány během konference v Praze;
  • šetření o porušování ženských práv v romské komunitě v Kecerovci na Slovensku.

Finanční zdroje

Tento projekt je financován ze zdrojů Mezinárodního Visegrádského Fondu a Evropské unie.

www.visegradfund.org

Webové stránky

MRG (Budapešť)
www.minorityrights.org

Ludia a energia (Košice)
www.ludiaaenergia.sk

PKE (Gliwice)
www.pkegliwice.pl

Kontaktní osoba

Dagmar Milerová Prášková (Glopolis)
e-mail: praskova@glopolis.org
tel.: +420 272 661 132

Proběhlé akce

Seminář: Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe