Za mnoha dnešními globálními
výzvami se skrývá nadměrná a neudržitelná spotřeba. Naše stravovací návyky a
plýtvání potravinami přispívají přímo i nepřímo k porušování lidských práv, změně
klimatu, ztrátě biodiverzity a vyčerpávání přírodních zdrojů. Je proto nutné zvýšit povědomí o těchto
dopadech a zdůraznit důležitost zodpovědné spotřeby z hlediska
rozvoje. Nadměrná spotřeba a související plýtvání přispívají k růstu cen
potravin, což zatěžuje zejména ty nejchudší. Negativní dopad na životní
prostředí velmi silně ovlivňuje zemědělskou produkci a tím přímo ohrožuje
potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích.

Doba trvání: leden 2013 – leden 2014

Hlavní cíle:

 • Představit
  téma zodpovědné spotřeby, zvýšit povědomí o souvislosti mezi současnými
  stravovacími návyky, plýtváním potravinami a udržitelným rozvojem
  .
 • Nabídnout
  konkrétní nápady o možnostech změn a řešení negativních dopadů
  neudržitelné spotřeby.
 • Mobilizovat
  a zvýšit motivaci lidí k aktivní změně svých návyků a podporovat
  pro-aktivní zapojení cílových skupin.

Hlavní výstupy:

 • Přednášky na školách
 • Kapesní kuchařka a další osvětový materiál
 • Soutěž uměleckých děl
 • Výstava
 • Interaktivní workshopy

Projekt je realizovaný s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontakt

Christine Maritzová
Projektová manažerka

maritz@glopolis.org

Výtvarná soutěž