Infrastruktura pro spolupráci napříč neziskovým sektorem (NeoN)

Led 2019–Dub 2022

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. Prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO však v ČR doposud chyběla.

Proto rozvíjíme osobní vztahy, důvěru a solidaritu mezi veřejně aktivními sítěmi neziskových organizací (NNO). Propojujeme desítku platforem, aby spolu sdílely své informace, know-how a zdroje. Na nich stavíme a udržujeme pracovní skupiny napříč obory, které koordinují výzkum a komunikaci s veřejností, politiky, médii a donory na obranu demokratických principů a občanské společnosti.

Hlavní cíle

  • Kvalita vládnutí v ČR v souladu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a demokratickými principy
  • Efektivní komunikace NNO vůči veřejnosti a médiím a pozitivní obraz NNO ve veřejném prostoru
  • Legislativní a regulatorní podmínky pro veřejně prospěšné fungování NNO
  • Sebereflexe NNO, zlepšování dopadu činnosti a učení se navzájem

Hlavní aktivity

  • Příprava a facilitace průběžných koordinačních setkání
  • Propojování pracovních skupin, zajišťování informačních toků a synergií mezi nimi
  • Spolupráce na výzkumu postojů české veřejnosti k neziskovému sektoru
  • Společný fundraising a kultivace vztahů s donory
  • Facilitace společného plánování, rozhodování, monitoringu, evaluace a učení se navzájem

Partneři projektu

Projekt realizujeme spolu s 8 oborovými platformami nevládních neziskových organizací sdruženými v Měj se k světu (Česká ženská lobby, ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, DEMAS, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Konsorcium organizací pracujících s migranty v České republice, PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání,  Zelený kruh), které celkem zastupují přes 250 organizací), koalicí Rekonstrukce státu, Nadací Neziskovky.cz a Ústavem empirických výzkumů STEM.

Koordinátoři projektu

Petr Lebeda, lebeda@glopolis.org a Jana Miléřová, jmilerova@glopolis.org

Trvání projektu

od ledna 2019

Financování projektu

Je zajištěno díky grantu od celoevropské kolektivní filantropické iniciativy Civitates.