Imigrační narativy pro otevřenou ČR

Čvn 2016–Říj 2016

Záměrem tohoto projektu bylo zmapovat hlavní narativy související s migrační a uprchlickou otázkou v ČR a lépe jim porozumět.

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu „Imigrační narativy pro otevřenou ČR“ bylo zmapovat hlavní narativy, či obrazy, související s migrační a uprchlickou otázkou v ČR, a to za využití sběru a analýzy primárních a sekundárních dat. Výzkum byl zaměřen na obrazy, které souvisí se spíše negativním postojem k přijímání uprchlíků a tématu migrace obecně. Jeho cílem bylo mj. lépe porozumět obavám, které téma migrace vzbuzuje zejména u lidí, kteří na něj nemají vyhraněný názor.

Předběžné výsledky výzkumu byly na semináři představeny PR a komunikačním expertům, zástupcům NNO a výzkumníkům. Společně jsme diskutovali o dosavadních zkušenostech s komunikací tématu migrace a významu těchto zjištění právě v oblasti komunikace. Zamýšleli jsme se nad tím, jak přispět k vyváženější a klidnější veřejné debatě, která by uznávala rozporuplnost tématu migrace a zároveň otevřela prostor pro větší konstruktivnost.

Hlavní aktivity

  • diskurzivní analýza televizních debat
  • analýza sekundárních statistických dat
  • vícegenerační rodinné rozhovory
  • individuální hloubkové rozhovory
  • expertní seminář k možnostem komunikace témat souvisejících s migrací
  • shrnutí poznatků výzkumu

Hlavní výstup

Názory a stanoviska vyjádřené v syntetické zprávě jsou názory autorů a autorek a nevyjadřují názory Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze.