Od ledna 2008 se Glopolis stal partnerem nového projektu, který je financován Evropskou unií, jeho vedoucími organizacemi jsou Action Aid a Terre des Hommes. ‚GREAT‘ projekt je založen na konceptu přistupovat k rozvoji a globální vzájemné závislosti z hlediska lidských práv (Human Rights Based Approach – HRBA). Projekt se zaměřuje na problematiku práva na potravu, dětských práv, ženských práv, práva přístupu k přírodním zdrojům, práva na vzdělání, atd.

Trvání

2008 – 2010

3 hlavní cíle činnosti

  1. Zvýšit odbornou kvalifikaci a vědomosti neziskových organizací nových členských zemí EU o rozvojových záležitostech z perspektivy lidských práv;
  2. Zvýšit propojenost strategií mezi evropskými neziskovými organizacemi a neziskovými organizacemi z rozvojových zemí, přičemž má být zvýrazněna vzájemná závislost mezi EU a rozvojovými zeměmi;
  3. Povzbudit aktivitu neziskových organizací nových členských zemí EU ve snaze zapojit jejich vlády do rozvojové problematiky z perspektivy lidských práv.

Očekávané výsledky

  • Významně se zvýší odborná kvalifikace a vědomosti o rozvojové problematice z perspektivy lidských práv nejméně 60 neziskových organizací v nových členských zemích EU.
  • Propojené strategie budou rozvíjeny a budou působit mezi evropskými neziskovými organizacemi. Tyto sítě budou úspěšně zdůrazňovat propojenost vzájemné závislosti mezi zeměmi EU a rozvojovými zeměmi.
  • Neziskové organizace v nových členských zemích se aktivně zúčastní procesu zapojení občanů a vlád do globální rozvojové problematiky z perspektivy lidských práv, čímž budou přispívat k širšího úsilí EU mobilizovat podporu spravedlivějších vztahů mezi „Severem“ a „Jihem“.

Popis projektu GREAT Project: Global Rights, Europeans Acting Together! ke stažení (PDF, 66 KB)

Partneři GREAT projektu

Webové stránky projektu

Webové stránky k českému předsednictví EU 2009