Finanční systém pro udržitelný rozvoj

Od ledna roku 2010 pracuje sdružení šesti evropských nevládních organizací na rozvoji studie dopadů finanční krize a současných finančních reforem, a to v rámci společného projektu nazvaného „Za celosvětový finanční systém ve službách udržitelného rozvoje“ (Towards a Global Finance System at the Service of Sustainable Development). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pozadí

Finanční krize má svůj původ v rozvinutých zemích, ale dopadá zároveň významně na mladé ekonomiky a rozvojové země. Rozvojové cíle tisíciletí (The Millennium Development Goals – MDG) jsou ohroženy, protože v důsledku krize dramaticky roste nezaměstnanost a chudoba. Evropská unie by měla zajistit, že evropské záchranné a stimulační balíčky budou v souladu s rozvojovými cíli i politikou rozvoje EU a MDG.

Aby bylo možno vysledovat příčiny krize a dosáhnout udržitelnějšího ekonomického rozvoje, mělo by na úrovni EU i globálně dojít k zavedení nových mechanizmů pro regulaci a dozor. Finanční reformy realizované v EU i na celosvětové úrovni by měly zahrnovat zájmy rozvojových zemí a musí rovněž zvláště zohlednit zájmy osob na celém světě žijících v chudobě. Regulace by se měla zaměřit například na následující problémy, jež projekt pokrývá: zabránění spekulaci s potravinami, regulace tzv. „daňových rájů“, regulace a dohled nad všemi aktéry a produkty finančních trhů, posílení veřejného, mikro, komunitního a družstevního bankovnictví, reforma směnných kurzů a globálních rezervních systémů.

Cíle projektu

  • Ukotvení rozvojových zájmů a udržitelnosti v záchranných programech a reformách
  • Angažovanost ostatních skupin v otázkách dopadu krize na rozvoj
  • Zlepšení pochopení nových pravidel finančnictví mezi ostatními skupinami
  • Přijetí zájmů rozvojových zemí ze strany regulačních orgánů a supervizorů EU
  • Větší transparentnost komunikace mezi regulátory, občanskou společností a médii
  • Posílení komunikace a propojení občanské společnosti ohledně této otázky

V rámci projektu je vydáván newsletter EU Financial Reforms

Číslo 1, duben 2010

Číslo 2, červen 2010

Číslo 3, říjen 2010

Číslo 4, listopad 2010

Číslo 5, únor 2011

Číslo 6, April 2011

Číslo 7 (PDF, 398 KB), červenec 2011

Číslo 8, září 2011

Číslo 9, říjen 2011

Číslo 10, únor 2012

Číslo 11, březen 2012

Číslo 12, červen 2012

Číslo 13, červenec 2012

Číslo 14, říjen 2012

Číslo 15 (PDF, 520 KB) prosinec 2012

Číslo 16 (PDF, 466 KB) speciální vydání

Výstupy projektu jsou financovány ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na www.europa.eu a http://www.czda.cz/.


Partneři projektu

AITEC, Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (Francie)

Gildas Jossec, gildas.aitec@reseau-ipam.org

Glopolis, Pražský institut pro globální politiku

Jiří Čáslavka, caslavka@glopolis.org

New Economics Foundation (Velká Británie)

Tony Greenham, tony.greenham@neweconomics.org

SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations (Nizozemsko)

Myriam Vander Stichele, mvanderstichele@somo.nl

Védegylet (Maďarsko)

Anna Kunkli, anna.kunkli@vedegylet.hu

WEED, World Economy, Ecology & Development (Německo)

Markus Henn, markus.henn@weed-online.de