Finance a rozvoj

Tříletý mezinárodní projekt, jehož oficiální název zní „Towards a global financial systém fit for development – building awareness, mobilising opinion“, začal v lednu 2009. Podílí se na něm pět organizací z pěti evropských zemí.

Stručný popis problému

Globální finanční trhy mají na situaci v rozvojových zemích velký vliv, přesto se tomuto tématu věnuje malá pozornost. Rostoucí počet finančních krizí si vybral vysokou daň zejména v zemích se slabší ekonomikou. Podle některých expertů připravily tyto krize v posledních dvou desetiletích rozvojové země až o 25 % jejich potenciálních příjmů. Výkyvy měnových kurzů citelně ovlivňuje příjmy rozvojových zemí z mezinárodního obchodu i jejich schopnost splácet dluhy. Vlády mnohých zemí v obavách z krize hromadí měnové rezervy, které by mohly být využity pro rozvojové účely. Od roku 1999 až 30 % prostředků z oficiální rozvojové spolupráce (ODA) skončilo ve státních rezervách.

Krátkodobé kapitálové investice představují permanentní riziko pro stabilní ekonomický rozvoj chudých zemí. Institucionální investoři a nové finanční instrumenty představují rovněž zdroj rizika. Například spekulace s potravinovými a dalšími komoditami velmi citelně zasáhly řadu chudých zemí a jejích obyvatel. Off-shorová centra a daňové ráje umožňují odliv kapitálu ve výši 500 – 800 mld. amerických dolarů ročně, což představuje pěti- až sedminásobek ODA. Přitom 65 % z této částky připadá na daňové úniky. Opatření navrhovaná Evropskou unií nejsou dostatečná. Je třeba hledat lepší řešení, která by snížila volatilitu a nepředvídatelnost finančních trhů a umožnila stabilnější rozvoj chudých zemí. Finanční politika je rovněž dosud opomíjenou, avšak klíčovou oblastí, kde je nutné posilovat evropskou koherenci s Rozvojovými cíli tisíciletí (MDGs).

Cíle projektu

  • Zvýšit povědomí o rozvojové a sociální dimenzi finanční globalizace.
  • Ukázat a srozumitelně popsat jakým způsobem ovlivňují finanční trhy a finanční politika EU rozvojové země.
  • Zvýšit zájem organizací občanské společnosti v jednotlivých projektových zemích o finanční oblast a její vliv na rozvojovou politiku.
  • Posílit diskusi s představiteli relevantních institucí o dopadech finanční politiky na rozvoj.
  • Rozšířit mediální diskurz o finanční a ekonomické politice o rozvojové aspekty.

Partnerské organizace

Financování projektu

Projektové výstupy a aktivity realizované Pražským institutem pro globální politiku jsou financovány

  • z prostředků Evropské komise
  • z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR
  • z prostředků Heinrich Boell Stiftung Praha

Kontakt na českého řešitele

Ondřej Kopečný (Glopolis), kopecny@glopolis.org, +420 272 661 132

Další odkazy související s projektem

Rethinking Finance

Regulate Finance For Development

Kampaň Zrušme daňové ráje