Logo projektu

Od ledna 2011 je Glopolis partnerem tříletého projektu „EvropAfrika: směrem k potravinové suverenitě“. Ve spolupráci s dalšími sedmi partnery z Belgie, Velké Británie, Itálie, Keňi, Kamerunu a Burkiny Faso se Glopolis zasadí o to, aby byly politiky EU v souladu s cílem podpořit udržitelný a spravedlivý rozvoj zemědělství a aby byla zajištěna potravinová bezpečnost pro drobné zemědělce v Africe. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba trvání: 2011 – 2013

Hlavní cíle

 • Usilovat o širší podporu veřejnosti pro zapojení Evropské komise do afrického zemědělství ve prospěch drobných rodinných zemědělství a bezpečnosti potravin;
 • Zvýšit povědomí o problémech a možnostech afrického regionu a o společných zájmech mezi drobnými producenty potravin a spotřebiteli v Africe a Evropě;
 • Zajistit, aby zjištění evropských a afrických organizací občanské společnosti byly zohledněny v oficiálních politikách a programech, které ovlivňují africké zemědělství.

Hlavní aktivity a výsledky

 • Analýzy a případové studie příslušných evropských politik, které mají dopad na africké zemědělství;
 • Workshopy podporující dialog a výměnu mezi evropskými organizacemi občanské společnosti a africkými zemědělskými organizacemi, které se stanou základem pro vznik aliancí a synergickou práci platforem;
 • Semináře  pro diskuzi s politickou reprezentací;
 • Dokument, novinové články, přílohy v médiích, které přispějí ke zvýšení povědomí občanů EU o vztazích mezi politikami EU a potravinovou bezpečností v Africe;
 • Semináře pro studenty vysokých škol;
 • Výroční národní semináře zaměřené na informování a budování kapacit organizací občanské společnosti;
 • Kulaté stoly pro politické činitele a další aktéry, které přispějí ke změnám politik a souvisejících procesů;
 • Zveřejňování informací na webu Glopolis.

Webové stránky

Centro Internazionale Crocevia(Itálie)
www.croceviaterra.it

Collectif Stratégies Alimentaires (Belgie)
www.csa-be.org

East African Farmers Federation (Keňa)
www.eaffu.org

Practical Action (Velká Británie)
http://practicalaction.org

PROPAC (Kamerun)
www.propac.org

ROPPA (Burkina Faso)
www.roppa.info

Terra Nuova (Itálie)
www.terranuova.org

Vredeseilanden (Belgie)
www.vredeseilanden.be

Kontaktní osoba

Dagmar Milerová Prášková (Glopolis)
e-mail: praskova@glopolis.org
tel.: +420 272 661 132