Eurodad – Posilování a rozšiřování kompetencí a znalostí členů sítě Eurodad

Bře 2019–Úno 2022

Projekt na posílení institucionální, provozní a reprezentativní kapacity sítě Eurodad, aby prováděla koordinované akce a obhajovala takové změny politik, které pomáhají zajistit demokraticky kontrolovaný, environmentálně udržitelný finanční a ekonomický systém, který usiluje o vymýcení chudoby a zajištění lidských práv pro všechny.

The European Network on Debt a Development (Eurodad) je sítí 50 neziskových organizací z 20 evropských zemí. Síť Eurodad na základě analýzy prosazuje na globální a evropské úrovni opatření, která zvýší stabilitu finančního prostředí a udržitelnost investic (nejen) v rozvojových zemí. Smyslem je, aby finanční aktéři zohledňovali vliv investic na sociální a environmentální situaci a na instituce, občanskou společnost a právní stát v zemích, kde investují.

Hlavní cíl

Posílit porozumění členů tématům a cílům, které platforma sleduje, a zvýšit jejich kompetence, aby na těchto tématech a cílech mohli efektivně pracovat ve svých zemích a konstituencích. Glopolis se podílí zejména na zpracování analýzy k finanční regulaci, na mapování témat v zemích, kde Eurodad nemá zastoupení, a na identifikaci partnerů, kteří by se v těchto zemích zapojili do aktivit Eurodadu a stali se jeho členy.

Hlavní aktivity za Glopolis

  • Mapování situace ve vybraných zemích střední a východní Evropy (CEE) v klíčových tématech Eurodad
  • Koordinace pracovní skupiny pro zastoupení Eurodadu v nových zemí v regionu CEE
  • Analýza finanční regulace v EU a jejích dopadů na financování rozvoje a zprostředkování zkušeností aktérů (včetně finančního sektoru) v regionu střední a východní Evropy (CEE)
  • Zapojení do strategického plánování Eurodadu, zprostředkování pohledu a zkušeností ze střední a východní Evropy

Koordinátoři projektu 

Ondřej Kopečný, kopecny@glopolis.org a Jana Miléřová, jmilerova@glopolis.org

Hlavní partner projektu

Eurodad – The European Network on Debt a Development

Partneři

ActionAid UK (Velká Británie)
DDCI – Debt and Development Coalition Ireland (Irsko)
Demnet – Foundation for Development of Democratic Rights(Maďarsko)
Ekvilib Inštitut (Slovinsko)
erlassjahr.de (Německo)
Glopolis (ČR)
IBIS (Dánsko)
Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci – IGO (Polsko)
Re:Common (Itále)
Stichting Both ENDS (Nizozemí)
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – SOMO (Nizozemí)
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung – WEED e.V. (Německo)
Xarxa Observatori del Deute en la Globalització – ODG (Španělsko)