Od března 2010 se Glopolis stal partnerem projektu EcoFair Trade Dialog, financovaného z prostředků Evropské unie. Dalšími partnery toho projektu jsou Heinrich Böll Stiftung a Misereor. Primárním cílem EcoFair Trade Dialogu je fungování férového a udržitelného světového obchodního režimu a naplnění Rozvojových cílů tisíciletí, především snížení chudoby, odstranění hladu a zajištění udržitelnosti životního prostředí.

Hlavní cíle projektu

  1. Vytvořit koalici evropských organizací pro posilnění veřejné diskuze na téma férových a udržitelných pravidel světového obchodu.
  2. Oslovit zástupce rozvojových zemí, kteří se stanou velvyslanci projektu a obohatí teoretickou debatu vlastními zkušenostmi, empirickými daty a osobními analýzami.
  3. Zvýšit odborné vědomosti občanské společnosti o problémech obchodu a zemědělství skrze podporu koherence politik pro rozvoj.

Hlavní aktivity a výstupy

  • Mezinárodní konference za účasti expertů z rozvojových zemí v Praze a v Berlíně
  • Odborné semináře pro širokou veřejnost, novináře, politiky, neziskové organizace, soukromý sektor, zástupce evropských farmářů a zemědělských sdružení
  • Uspořádání slyšení v Parlamentu ČR, Parlamentu Spolkové republiky Německo a v Evropském parlamentu za účasti velvyslanců projektu
  • Krátké studie ilustrující perspektivy rozvoje viděné očima ambasadorů projektu
  • Studie zabývající se specifickými aspekty rozvojové problematiky, spojené především s činností Mezinárodní obchodní organizace (WTO) a s vlivem Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a rozvojovými státy (EPAs)
  • Online informační bulletin
  • Interaktivní webová stránka

Trvání

2010 – 2013

Výstupy projektu jsou financovány ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na www.europa.eu a http://www.czda.cz/.