Klimatické souvislosti migrace

Bře 2016–Pro 2016

Cílem tohoto projektu bylo nabídnout policy-makerům komplexní pohled na migraci a vysídlení, včetně vlivů změny klimatu, a na základě konzultací formulovat doporučení pro státní správu.

Hlavní cíle projektu

Tento projekt si kladl za cíl zvýšit povědomí vybraných cílových skupin v ČR o souvislostech mezi dopady klimatické změny a dalšími globálními problémy a migrací do zemí EU. Podle plánu v rámci něj vznikla publikace, která zprostředkovává komplexní pohled na migraci a vysídlení v kontextu udržitelného rozvoje, včetně role klimatické změny a klimatické a rozvojové politiky. Publikace Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení podrobně mapuje současný přístup k řešení otázky migrace na unijní i národní úrovni, strategické ukotvení v relevantních dokumentech i konkrétní nástroje a příspěvky za hranicemi EU. Upozorňuje na rizika příliš krátkodobě orientovaného přístupu k migraci pro udržitelný rozvoj, se zaměřením na rizika podmiňování zejména rozvojové a klimatické politiky.

Na základě konzultací s vybranými skupinami (odborníky, zástupci NNO, politiky a policy-makery) v rámci tohoto projektu vznikl soubor doporučení pro státní správu ohledně řešení tzv. uprchlické/migrační krize, ale také dlouhodobých výzev, kterým ČR v souvislosti s migrací a vysídlením čelí.

Hlavní aktivity

  • kulatý stůl s odborníky ke konzultaci plánovaného uchopení tématu a rámcových doporučení
  • seminář pro zástupce NNO k tématu současného policy kontextu (se zaměřením na ČR), analýze rizik a příležitostí nového přístupu pro koherenci politik pro udržitelný rozvoj a konzultaci navrhovaných doporučení
  • kulatý stůl s policy-makery (MZV) k představení publikace a konzultaci doporučení
  • analýza a formulace doporučení pro komunikační rámec
  • sepsání publikace a formulace rámcových doporučení a doporučení ke konkrétním příspěvkům ČR

Hlavní výstup

  • publikace Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení
  • shrnutí publikace, včetně doporučení pro českou vládu

Tento projekt byl podpořen z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR a pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung. Za obsah publikace je odpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska donorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany.