Archív projektů

Úno 2015–Led 2019

Menu pro změnu

Menu pro změnu V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto otázky souvisí s naším jídlem? Několikrát denně se podílíme na rozhodnutích, která utvářejí nás samotné, naše okolí i planetu. Menu pro změnu je průvodcem…
Led 2017–Pro 2018

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

Iniciativa Měj se k světu v roce 2017 S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro…
Led 2015–Pro 2017

Vliv spotřeby surovin na člověka a životní prostředí

Porušování lidských práv, ničení životního prostředí a zábory půdy. To jsou hlavní negativní důsledky drancování přírodních zdrojů, které užíváme: ropy, zemního plynu, uhlí, cínu, tantalu, wolframu nebo zlata.
26.6.2017

Veřejné rejstříky skutečných vlastníků

Cílem projektu je zvýšit transparentnost vlastnických struktur společností skrze zavedení veřejně přístupných rejstříků skutečných vlastníků. Do projektu jsou zapojeny organizace občanské společnosti zejména ze zemí střední a východní Evropy.
Dub 2015–Bře 2017

Férové daně

Nekalé daňové praktiky nadnárodních firem připraví ročně státní rozpočty o velké peníze. Doplácejí na ně jak bohaté, tak i chudé země. Státy a občané Evropské unie ztratí každý rok až 260 miliard…
Led 2014–Pro 2016

Projekt Produkce rýže

Produkce rýže v západní Africe se nachází v kritickém období rozvoje. Region čelí rychle rostoucí populaci a městská populace se stále více orientuje právě na konzumaci rýže (v některých zemích…
Bře 2016–Pro 2016

Klimatické souvislosti migrace

Cílem tohoto projektu bylo nabídnout policy-makerům komplexní pohled na migraci a vysídlení, včetně vlivů změny klimatu, a na základě konzultací formulovat doporučení pro státní správu.
2013–2016

(Ne)legální úniky kapitálu

Z rozvojových zemí každoročně odplynou stovky miliardy dolarů. Odhady se různí, Evropská komise ve svých dokumentech uvádí údaj 649 mld. dolarů, podle výzkumného centra Global Financial Integrity jde až o 1 000 mld. dolarů.…
Čvn 2016–Říj 2016

Imigrační narativy pro otevřenou ČR

Záměrem tohoto projektu bylo zmapovat hlavní narativy související s migrační a uprchlickou otázkou v ČR a lépe jim porozumět.
2013–2015

Česko hledá budoucnost

„Česko hledá budoucnost“ je projekt, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné…