Archív projektů

Led 2014–Pro 2016

Projekt Produkce rýže

Produkce rýže v západní Africe se nachází v kritickém období rozvoje. Region čelí rychle rostoucí populaci a městská populace se stále více orientuje právě na konzumaci rýže (v některých zemích…
2013–2016

(Ne)legální úniky kapitálu

Z rozvojových zemí každoročně odplynou stovky miliardy dolarů. Odhady se různí, Evropská komise ve svých dokumentech uvádí údaj 649 mld. dolarů, podle výzkumného centra Global Financial Integrity jde až o 1 000 mld. dolarů.…
Čvn 2016–Říj 2016

Imigrační narativy pro otevřenou ČR

Záměrem tohoto projektu bylo zmapovat hlavní narativy související s migrační a uprchlickou otázkou v ČR a lépe jim porozumět.
2013–2015

Česko hledá budoucnost

„Česko hledá budoucnost“ je projekt, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné…
Led 2011–Bře 2014

Projekt MDG1 Back on Track

Od března 2011 se Glopolis stal vedoucí organizací tříletého projektu nazvaného „Put MDG 1 back on track: supporting small scale farmers, safety nets and stable markets to achieve food security”.…
Pro 1958–Pro 1962

EcoFair Trade Dialog

Od března 2010 se Glopolis stal partnerem projektu EcoFair Trade Dialog, financovaného z prostředků Evropské unie. Dalšími partnery toho projektu jsou Heinrich Böll Stiftung a Misereor. Primárním cílem EcoFair Trade Dialogu…
9.12.2016

Hlad nepřijímáme!

Projekt “Hlad nepřijímáme!’’ (v anglickém originále „We Won´t Accept Hunger!“), financovaný Evropskou unií, odstartoval v květnu 2011. Jeho hlavním cílem je zvýšit zájem veřejnosti o problém hladu, chudoby a Rozvojových cílů tisíciletí a…
9.12.2016

Supply change

Ve většině členských států EU je ovládá potravinový průmysl několik maloobchodních řetězců. Co to znamená pro producenty v rozvojových státech? Za nízkou mzdu a za špatných pracovních podmínek jsou často nuceni pracovat…