Výnosy z povolenek: energetické úspory doma i adaptace v zahraničí

Společná tisková zpráva Klimatické koalice k novému zákonu o emisním obchodování (EU ETS), který dnes (19. 7. 2012) schválila vláda.

Praha, 19.7.2012 – Zisk z prodeje emisních povolenek podpoří domácí úspory energií i projekty v rozvojových zemích. Vláda dnes schválila nový zákon o emisním obchodování (EU ETS).

Klimatická koalice vítá podpořená opatření. Zákon stanoví, že minimálně 50 % výnosů z prodeje povolenek má být využito na ekologická opatření, mj. pokračování obdoby Zelené úsporám a na podporu čistých technologií i adaptací na dopady změny klimatu v chudých zemích.

Vzhledem k nízké ceně povolenek [1] je však důležité, aby ministerstva hledala i další zdroje pro financování těchto opatření. 

Propočty ukazují, že ideální roční rozpočet programu zateplování českých domů činí 16 miliard Kč. [2] „Zvýšení energetické efektivity zateplováním domů je přitom tím nejekonomičtějším způsobem, jak snižovat emise skleníkových plynů. Opatření zároveň posílí domácí ekonomiku a podpoří vznik pracovních míst“, řekl Karel Polanecký z Hnutí DUHA. Ukázalo se to i u existujících programů.[3]

Podíl České republiky na závazku vyspělých států financovat klimatické projekty v rozvojových zemích může být v budoucnuv řádu miliard Kč ročně. [4]„Rozvinuté státy jsou kvůli množství vypouštěných emisí do velké míry zodpovědné za probíhající změnu klimatu, většina negativních důsledků této změny však dopadne na obyvatele chudých zemí, které mají mnohem menší kapacitu a možnosti se na novou situaci připravit,“uvedl Petr Patočka z Glopolis.

Vláda očekává celkové výnosy ve výši přes 80 miliard korun. [5] Při zvýšení závazku EU pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 ze současných 20 % na 30 %, by zisk z prodeje povolenek mohl být dvojnásobný. [6]

Kontakty:

Petr Patočka, Glopolis, 603 155 535, „patocka@glopolis.org“:mail:patocka@glopolis.org

Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 737 666 968, „karel.polanecky@hnutiduha.cz“:mail:karel.polanecky@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Cena povolenky (EAU) byla ke dni 18.7.2012 7,67 EUR.
[2] Hnutí DUHA (2011). Domy ve vatě. „http://hnutiduha.cz/uploads/media/domy_ve__vate.pdf“:http://hnutiduha.cz/uploads/media/domy_ve__vate.pdf.
[3] Hnutí DUHA (2010). Důvody pro zateplování domů: desetitisíce pracovních míst v Česku. „http://hnutiduha.cz/uploads/media/zateplovani_zamecnik_studie.pdf“:http://hnutiduha.cz/uploads/media/zateplovani_zamecnik_studie.pdf.
[4] CDE, FoRS, Glopolis, Hnutí DUHA (2011):“Vyhrňme si nohavice“:http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/infolist-vyhrnme-si-nohavice/.
[5]Důvodová zpráva ke schválenému zákonu o ETS.
[6] Při ceně 27 EUR za povolenku a při zavedení opatření, která jsou navrhovaná v Analýze EK: Analysis of optionsbeyond 20% GHG emission reductions: Member State results (2012).“http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/swd_2012_5_en.pdf“:http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/swd_2012_5_en.pdf.

„Tisková zpráva ke stažení“ soubor