TZ: Evropská surovinová politika by měla více řešit porušování lidských práv

Při těžbě surovin v chudých zemích dochází k porušování lidských práv a ničení vzácného přírodního bohatství. Na tuto skutečnost upozorňuje nová mezinárodní kampaň „Stop Mad Minning“, kterou vede třináct ekologických a lidskoprávních organizací z Evropy a Střední Ameriky. Cílem kampaně je zařadit do evropské legislativy ustanovení o porušování lidských práv v místech těžby a umožnit dotčeným komunitám vyjádřit se k plánované těžbě.

Kampaň zahájila 27. března v Berlíně síť nevládních organizací vedená německými organizacemi Christian Initiative Romero (CIR) a Power Shift. Účastníci kampaně usilují o začlenění ustanovení o porušování lidských práv, ke kterému dochází v místech těžby, do evropské legislativy zaměřené na těžbu tzv. konfliktních nerostů (jako je cín, tantal, wolfram a zlato). Berlínská tisková konference upozornila na skutečnost, že těžba těchto nerostů je často spojena s financováním občanských válek, porušováním lidských práv, ničením životního prostředí, zábory půdy a s velmi špatnými pracovními podmínkami. 

Stejné problémy však provázejí i těžbu ostatních nerostů, jako je měď, uhlí, plyn a ropa. Účelem evropské regulace je omezit obchod s konfliktními nerosty. 

Podle Michaela Reckordta z berlínské organizace Power Shift je však navržená regulace bezzubá. U dotčených organizací staví na principu dobrovolnosti a nepřináší závazné úpravy platné pro celý produkční řetězec, jak je tomu například v případě USA. Aktuální podoba návrhu může dokonce ohrozit stávající standardy.

Na kampani s názvem „Stop Mad Mining“ se podílí třináct neziskových organizací, které se snaží lobbovat u evropských politiků – především v Evropském parlamentu – s cílem dosáhnout zpřísnění regulačního rámce v oblasti těžebního průmyslu. Kampaň se rovněž soustředí na lepší informovanost evropských občanů o tom, jaký má jejich spotřeba surovin dopad. Občané členských zemí pak mohou na základě získaných informací upřednostnit při nákupu takové zboží, při jehož výrobě nejsou použity suroviny z problematické těžby. 

Další požadavek kampaně se týká práva komunit dotčených těžbou na vyjádření souhlasu či nesouhlasu s plánovanými těžařskými projekty. Příkladem této problematiky, který byl zmíněn na tiskové konferenci, je situace salvadorské komunity Nueva Trinidad. Marcos Galves, generální ředitel CRIPDES, jedné z organizací zapojených do kampaně, upozornil, že „při průzkumu ložiska ‚El Dorado‘ došlo k vysychání vodních zdrojů a bylo zabito šest účastníků protestních hnutí.“ Komunitní referendum organizované CRIPDES se uskutečnilo 29. března. 

„Kampaň „Stop Mad Maining“ si klade za cíl rozšířit práva komunit a ochrany životního prostředí,“ prohlásila na tiskové konferenci Anna Beckamann, koordinátorka CIR pro oblast surovin, „a tato otázka má rovněž úzkou souvislost se snižováním spotřeby surovin v Evropě.“

Kontakt pro média:

Petr Patočka, Glopolis o.p.s., e-mail: „patocka@glopolis.org“:mail:patocka@glopolis.org, mob: 603155535

Poznámky pro editory:

  • CRIPDES je sítí organizací zaměřených na problematiku lidských práv působících v této středoamerické zemi. 
  • Berlínská organizace Power Shift má za cíl přispět k celosvětové energetické transformaci a ke spravedlivějším světovým ekonomickým vztahům. 
  • Křesťanská iniciativa Romero (CIR) se zaměřuje na pracovní podmínky a lidská práva ve Střední Americe.
  • Glopolis je nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU. Glopolis o.p.s. je partnerem kampaně v České republice.
  • Kampaň probíhá v rámci „Evropského rozvojového roku 2015“ a je financována z programu EuropeAid. Její zahájení je načasováno k okamžiku vyhlášení výzvy k účasti na filmové soutěži „Green Go Short Film Contest“ pořádané maďarským partnerem „CEEweb“, jejímž tématem je v letošním roce nadměrná spotřeba a společenské a environmentální dopady těžby nerostných surovin. Více informací naleznete na adrese: „www.greengofest.eu“:http://greengofest.eu/  a „http://stop-mad-mining.org/“:http://stop-mad-mining.org/

„Tisková zpráva ke stažení“ soubor