Tisková zpráva: Konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“

Tisková zpráva Glopolis před zahájením mezinárodní konference "Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství".

Praha, 5. října 2010 – Ve středu 6. října 2010 začíná v Praze v Michnově paláci dvoudenní mezinárodní konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“, kterou pořádají Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. společně s nadací Heinrich Böll Stiftung a organizací Misereor.

Na konferenci vystoupí zástupci občanské společnosti a řada odborníků z České republiky, EU a rozvojových zemí Afriky a Asie. První den konference budou diskutovat o možnostech, jak snížit chudobu a hlad ve světě a o slučitelnosti Společné zemědělské politiky EU (SZP) s potravinovou bezpečností v Evropě i v rozvojovém světě. Druhý den se pozornost zaměří na změny, které již v současné době probíhají přímo v terénu či na politické úrovni, a jež přispívají k lepšímu přístupu zemědělců k potřebným zdrojům (např. půdě či úvěrům), k ekologické udržitelnosti potravinové produkce a ke stabilním a odpovídajícím cenám pro zemědělce.

Hosté naší konference sami reprezentují konkrétní iniciativy k posílení potravinové bezpečnosti,“ řekl Martin Kloubek, analytik potravinové a rozvojové politiky Glopolis. „Produkce a export cukru a banánových chipsů z Filipín do Evropy za spravedlivou cenu, odklon indických farmářů od chemicky náročného způsobu zemědělství k zemědělství ekologickému jako způsob vymanění se z dluhů, rozvoj lokálních farmářských trhů ve Východní Africe, posuzování obchodních smluv z hlediska jejich dopadu na lidská práva. To jsou jen některé pozitivní příklady změn, které naši hosté již uvádějí do praxe,“ dodal Kloubek.

Vlády, zemědělci i mnohé občanské skupiny a iniciativy se v současné době snaží definovat novou podobu Společné evropské zemědělské politiky (SZP), která má být brzy reformována. Hosté konference představí doporučení, jak dosáhnout toho, aby SZP byla spravedlivější pro evropské zemědělce, ekologicky udržitelnější a zároveň globálně více odpovědnou. Konkrétně se zaměří např. na problematickou závislost Evropy na dovozu krmiva a biopaliv ze zemí Jihu a na evropské exporty sušeného mléka na trhy v chudých zemích.

Kontakt

Pro více informací kontaktuje Ingrid Mitáčkovou („mitackova@glopolis.org“:mail:mitackova@glopolis.org, telefon: +420 774 530 377), která Vám v případě zájmu zajistí vstup na konferenci či rozhovor s vybranými hosty konference.