Téměř třetina zisků největších bank v České republice vzniká v daňových rájích

Tři z pěti největších bank, které podnikají v České republice, tvoří významnou část svých zisků v daňových rájích. Plyne to z nové analýzy, kterou dnes zveřejnilo centrum Glopolis. Vlastníci pěti největších bank v České republice vykazují celkem 29 % zisku v daňových rájích, i když v nich mají pouze 19 % obratu a 12 % zaměstnanců.

Materiál Glopolis [1] navazuje na nedávnou studii Opening the vaults: the use of tax havens by Europe´s biggest banks [2] britských organizací Oxfam a Fair Finance Guide International. Vychází z metodologie Oxfamu a z analýzy dat, [3] kterou pro Glopolis zpracoval Petr Janský, ekonom specializující se na daňové ráje.

Zpráva Glopolis pracuje s daty za rok 2015, která zveřejnila Erste Group (vlastník České spořitelny), KBC Bank (vlastník Československé obchodní banky), Société Générale (vlastník Komerční banky), Unicredit (vlastník UniCredit Bank) a Raiffeisen Bank International (vlastník Raiffeisenbank).

Analyzovaná data dokládají nesoulad mezi alokací zisků a reálnou ekonomickou aktivitou. Tři z pěti analyzovaných bank (Société Générale, Unicredit Bank a KBC Bank) vykazují v Lucembursku a Irsku, dvou destinacích často označovaných za daňové ráje, významně vyšší zisky, než kolik by odpovídalo jejich reálné ekonomické aktivitě  podle obratu a počtu zaměstnanců.

Například Société Générale vykázala v Lucembursku zisk ve výši 39 milionu eur při obratu 9 milionů eur a 46 zaměstnancích.

Irské a lucemburské pobočky Société Générale, KBC Bank a Unicredit vykazují mimořádnou  ziskovost (v průměru 129 %) oproti obvyklé úrovni evropských bank (v průměru 20 %).

„Naše analýza i studie Oxfamu přidává další díl do mozaiky fungování globální ekonomiky, finančního systému a daňových rájů. Ukazuje, že také banky využívají daňové ráje ve velkém,“ říká Ondřej Kopečný z Glopolis.

Zpráva Oxfamu v souvislosti s největšími bankami v ČR uvádí další zajímavá zjištění:

  • právní kancelář Mossack Fonseca zřídila pro klienty Société Générale přes tisíc tzv. „skořápkových společností“ s anonymními vlastníky (Oxfam 2017: 25)
  • Société Générale vykázala zisky na Bermudách, ostrově Curaçao, Kypru a v Libanonu a Unicredit na Maltě, aniž by ve zmíněných destinacích měly jediného zaměstnance (Oxfam 2017: 41).

Pokud nezapočítáváme zisky Erste Group a Raiffeisen Bank International v Rakousku, kde mají obě banky sídlo a kde vykazují značnou část svých zisků, tyto dvě banky nevykazují žádné aktivity v daňových rájích.

„Na příkladu bank je dobře vidět, jak užitečné může být zveřejnění reportování po jednotlivých zemích. Jeho rozšíření i na další sektory by pomohlo analyzovat možný nesoulad mezi umístěním zisků a reálnou ekonomickou aktivitou. Další výzkum by se měl zaměřit na to, do jaké míry tento nesoulad souvisí s přesouváním zisků a přispět k jeho omezení,“ dodává Petr Janský.

Bližší informace poskytnou:

Ondřej Kopečný, tel.: 603 919 012, e-mail: kopecny@glopolis.org

František Nejedlý, tel.: 724 203 783, e-mail: nejedly@glopolis.org

[1] „Největší české banky a jejich aktivity v daňových rájích“, Policy brief, Glopolis, duben 2017. Ke stažení zde: https://glopolis.org/_publications/nejvetsi-banky-ceske-republice-aktivity-danovych-rajich

[2] „Opening the vaults: the use of tax havens by Europe´s biggest banks“, Oxfam International, březen 2017. Ke stažení zde: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-opening-vaults-banks-tax-havens-270317-en.pdf

[3] Janský, Petr. „Country-by-country reporting data of banks: tax havens and the Czech Republic.“Ke stažení zde: https://glopolis.org/_publications/country-by-country-reporting-data-of-banks-tax-havens-and-the-czech-republic