Děti jako aktivní hybatelé (projekt STREFOWA)

20.12.2018
V druhé polovině roku 2018 se Glopolis v rámci projektu „Neplýtváme tím, co jíme“ zaměřil na intenzivní spolupráci se dvanácti školami po celé České republice ve snaze podpořit vzdělávání a aktivní zapojení v tématu plýtvání potravinami.

„Rozhodli jsme se v řešení problému plýtvání vydat cestou vzdělávání budoucí generace. Konkrétně začínáme na základních školách, jelikož je zde velký prostor pro žáky ovlivňovat plýtvání jídlem každý den. A to nejen skrze stravování v jídelně,“ vysvětluje koordinátorka aktivit projektu Kristýna Mikulašková.

Z počátku školního roku se zástupcům z řad učitelů nabídlo 6 tematicky laděných lekcí, variované pro 1. i 2. stupeň. Také jim byla představena základní příručka k tématu, aby měli k realizaci lekce co nejsnazší cestu. V těchto školách pak docházelo k testování, jak dané lekce fungují v realitě školních hodin. Vyžádaná zpětná vazba pak byla zapracována a vedla k vytvoření kompletní sady lekcí, které jsou k dispozici veřejnosti na webových stránkách projektu http://www.reducefoodwaste.eu/. 

Zároveň se s jednou třídou na druhém stupni navázala bližší spolupráce s cílem podpořit aktivní zapojení samotné školy (jejich studentů) do řešení tohoto problému v jejich každodenním školním stravování. K tomuto záměru nám po dobu jednoho měsíce jídelna vážila, kolik kilogramů zbytků denně vyprodukuje a s touto informací se předstupovalo před žáky. Bylo realizováno celkem 12 workshopů pro zapojené třídy, kde jsme k závěru globální problém plýtváním potravin převedli do lokálního prostředí tím, že dostali informaci, jak se plýtvá v jejich školním jídelně. Děti pak měly zadán dvou měsíční projekt, kdy měly vypátrat, při čem přesně k plýtvání dochází, a jak to mohou ovlivnit. Návrhy řešení posléze testovaly. „Záměrně jsme projekt postavili na emocionálního prožitku a aktivním zapojení do tématu plýtvání, protože věříme, že tento způsob vzdělávání bude mít dlouhodobější účinky. Navíc to podporuje i kompetence občanské. To jsme se snažili podpořit i apelem na učitele, aby byl projekt co nejvíce participativní a v rukou dětí samotných,“ dodává koordinátorka vzdělávacích aktivit projektu Markéta Musilová. Každá ze zapojených tříd tento investigativní projekt a zjištění zpracovala ve formě foto či
video prezentace. Mezi návrhy se objevovalo, např.:

„Mluvme doma s rodiči, měňme si jídlo podle toho, co chceme…! Využívejme možnost měnit si jídlo i na validátoru ve škole.“ (v reakci na to, že si nevybírají jídlo, které chtějí, byť mají dvě možnosti)

„Ekotým připravuje ve spolupráci s kuchyní fotografie jídel, která nám v budoucnu pomohou lépe se orientovat.“ (v reakci na to, že až podle toho, jak jídlo vypadá, zjistí, že ho nechtějí)

„Když nestíhám, poprosím dozor na obědě o výjimku. Nandám si méně a když ještě nějaký čas zbyde, můžu si přidat.“ (v reakci na častý argument, že nemají čas)

Jejich veřejná prezentace proběhne, spolu s dalším doprovodným programem, na společném fóru k závěru projektu konaném 4. dubna 2019 v Praze. Pozvánka k události přiložena níže.

A Co dál?

V první třetině roku 2019 se v projektu „Neplýtváme tím, co jíme“ budeme scházet s koordinátory školních jídelen zapojených škol a na základě jejich podnětů bude sestavena příručka s tipy na dobrou praxi v rámci snahy redukovat potravinová odpad ve školních jídelnách v České republice.

O projektu

Na projektu Central Europe STREFOWA se podílí partneři z Rakouska, České republiky, Maďarska, Itálie a Polska, kteří po dobu tří let spolupracují na zlepšení prevence a hospodaření s potravinovým odpadem. Naším cílem je pro veřejnost představit přehled relevantních informací a představit osvědčené postupy, které vedou k omezení potravinového odpadu v Evropě.

Tisková zpráva ke stažení:

TZ_děti aktivní hybatelé