Příští rozpočet EU musí podpořit ochranu klimatu

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes dostal společný dopis široké skupiny organizací, v němž ho žádají, aby zajistil, že příští rozpočet EU bude zcela v souladu s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje.

Energy Cities,  Evropská aliance pro úspory energie, Šance pro budovy, WWF nebo Climate Action Network Europe v otevřeném dopise společně vyzývají Junckera, aby v příštím rozpočtu EU výrazně navýšil současný 20% podíl určený na ochranu klimatu a zajistil, že ani euro nepůjde na podporu fosilních zdrojů. Budoucí fondy EU by také měly členským státům pomoci s dosažením jejich klimatických cílů pro roky 2030 a 2050.

Evropští politici vnímají změnu klimatu jako globální hrozbu, kterou by měl určitě řešit i nový rozpočet Unie. I sám Juncker na březnové konferenci o udržitelných financích zdůraznil, že EU musí sladit finanční toky s cíli v oblasti ochrany klimatu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dokonce vyzval k tomu, aby až 40 procent z příštího rozpočtu EU bylo použito na klimatická opatření.

Podobně 14 ministrů životního prostředí členských států EU na summitu začátkem března žádalo takový rozpočet EU, který by byl příznivý pro klima a vyloučil dotace na fosilní paliva. Také Evropský parlament souhlasil s podstatným zvýšením výdajů na klimatická opatření.

Evropské komise má návrh priorit pro rozpočet EU po roce 2020 zveřejnit 2. května.